Handledar- och lärarutbildning i KBT


För fjärde gången arrangeras Handledar- och lärarutbildningen i KBT i samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-Kompetens AB, Astrid Palm-Beskow samt Oxford Cognitive Therapy Centre. Ny föreläsare på utbildningen är bland annat Christine Padesky. Utbildningen riktar sig till legitimerade psykoterapeuter med utbildning i kognitiva och beteendeinriktade terapier och är motsvarande 45 högskolepoäng i omfattning. Handledar- och lärarutbildning i KBT 2017-2018 är pågående. För studentutvärderingar från Handledar- och lärarutbildning 2015-2016 var god se nedan.

Nästa handledar- och lärarutbildning i KBT 2018-2019 startar 1 oktober 2018.
Sista anmälningdag är 15 juli 2018.


Handledar- och lärarutbildning  i KBT 2018-2019
Kursplan (pdf) Lärare (pdf) Anmälan (pdf)

Utbildningens omfattning (2018-2019)
Motsvarar 45 hp, ges under tre terminer på halvfart fördelad över sex studieveckor, omfattar 240 lärarledda lektionstimmar varav cirka 70 lektionstimmar är på engelska.

Termin 1
1-5 oktober, 2018
3-7 december, 2018
Termin 2
4-8 februari, 2019
6-10 maj, 2019
Termin 3
16-20 september, 2019
25-29 november, 2019


Antal platser är begränsat till 12.
Plats: Dicksonsgatan 6 i centrala Göteborg.
Kostnad: 40,000 SEK exklusive moms per termin. Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5000 SEK exklusive moms är inbetald.

Frågor
För frågor kontakta Anna Ehnvall, leg. läkare, specialist i psykiatri, Med dr, leg. kognitiv psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad. anna@ehnvallkbtkompetens.se
Telefon 0723 - 71 33 31.
 

Studentutvärderingar  från avslutad Handledarutbildning 2015-2016, termin 3.
’Mycket bra blandning med övningar, film mm. En enormt utvecklande utbildning.'
Celia Young, Leg. Psykolog/Psykoterapeut och chef.

'Strukturerat, genomtänkt. Utmanande, lekfullt.'
Martin Glosax, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

'Fantastiskt bra utbildning med struktur, kunskap och egen utveckling och lärande!!'
Maria Skaghammar, Leg. Psykoterapeut

'Mycket bra mix av nya kunskaper, teorier och modeller som arbetats med på många inlärningskanaler.'
Åsa Klerfalk Bergh, Leg. Psykoterapeut

'Utmärkt upplägg med veckovis undervisning, det gör det möjligt att verkligen fokusera helt under kursveckorna.'
Cecilia Kaijser, Socionom, Leg. Psykoterapeut


Samtliga lärare på Handledar- och lärarutbildning i KBT 2018-2019

(Supervision and Teaching Training in Cognitive and Behavioural Psychotherapy.)
 

Anna Ehnvall,  kurskoordinator, examinator och föreläsare på utbildningen. Anna är leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, lärare och handledare i KBT, med dr knuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Har en kombinerad klinik/forskartjänst vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg och bedriver olika former av kognitiv och beteendeinriktad behandlingsforskning för patienter med svårbehandlad depression samt forskning kring suicidalitet. Forskning även kring handledning tillsammans med James Bennett-Levy samt forskningssamarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre. Anna har varit ansvarig för psykoterapeutprogram (steg-2) samt handledarutbildning vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning. Handledarutbildningen 2017-2018 är den tredje Handledarutbildningen som Anna är ansvarig för i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre och Astrid Palm-Beskow. Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ (Studentlitteratur, 2005), ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011.  Anna Ehnvall CV

 

Astrid Palm Beskow föreläser och ger handledning på handledning på utbildningen. Astrid är fil. lic i pedagogik, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare med kognitiv inriktning. Skapade Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg år 1985 och var rektor till och med 2010. Har flera gånger varje år bjudit in internationellt framstående vetenskapsmän/kvinnor inom kognitiv terapi till Centret och därigenom berikat kunnandet om denna terapiform i Sverige. Associate member i Association for Coaching och Honorary vice president i Society for Coaching, hederledamot i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SfKBT. Redigerat läroböcker i Kognitivt förhållningssätt, Natur och Kultur, 1994 och Psykologisk coaching, Natur och Kultur 2011. Medförfattare till
Suicidalitetens språk och Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, båda på Studentlitteratur 2005 resp. 2013. Astrid är för närvarande delaktig vid ett forskningsprojekt kring utmattning och kognitiv terapi vid Institutet för Stressmedicin, Göteborg.
Christine 
 
Christine A. Padesky föreläser via skype vid utbildningen.
Christine Padesky, Ph.D., Co-Founder of the Center for Cognitive Therapy in Huntington Beach, California is a Distinguished Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Dr. Padesky is a leading cognitive therapy innovator, provides workshops and consultation to therapists worldwide (www.padesky.com) and develops audio CD & DVD therapist training materials (described at www.store.padesky.com). Dr Padesky
She has presented over 450 workshops to more than 50,000 professionals on five continents as well as 25 workshops with cognitive therapy's founder, Aaron T. Beck, M.D. She is considered one of the leading cognitive therapy presenters in the world, appreciated for her depth of knowledge, compassion, and good-humored warmth. Her books, articles, and international keynote addresses are widely cited and many are considered seminal in the field. She has appeared as the featured therapist in award winning videos and on public television.
She is co-author of five books, including the new Mind Over Mood, 2nd Edition. With over a million copies sold world-wide in 23 languages, the first edition of this best-selling self-help book (www.mindovermood.com) was named the most influential CBT book of all time by the British Association of Behavioural and Cognitive Therapies (BABCP). Dr. Padesky is recipient of BABCP's Most Influential International CBT Therapist award and the California Psychological Association's Distinguished Contribution to Psychology award. In 2007 the Academy of Cognitive Therapy bestowed on her its Aaron T. Beck Award for her enduring contributions to the field.
 
James Bennett-Levy is Associate Professor at the University Centre for Rural Health (North Coast), University of Sydney. Since returning from Oxford Cognitive Therapy Centre, OCTC, to Australia in 2008, he has focused on ways to enhance the mental health of rural and remote Australians by increasing access to evidence-based therapies, and has been director of the Evidence-based Therapies Training Unit at the University Centre for Rural Health. He has an interest in the development of therapists and has recently published Experiencing CBT from the inside out (2015). He is one of the most published authors/researchers on the CBT training of mental health professionals, and has co-written or co-edited three Oxford University Press Oxford Guides to CBT – the Oxford Guide to Imagery in Cognitive Therapy (2011), the Oxford Guide to Low Intensity CBT Interventions (2010), and the Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy (2004).
James Bennet-Levy CV
 
Joy McGuire is a Psychiatric Nurse by profession with over 25 years working within the NHS in a variety of mental health clinical settings. For the last 20 years she has worked as a specialist CBT therapist, trainer and supervisor in the National Health Service, NHS. This includes working as a research therapist on clinical trials, lead my Professor Paul Salkovskis at the Institute of Psychiatry, London, examining the effectiveness of CBT for OCD & Health Anxiety. She currently works as a CBT trainer, therapist and supervisor at Oxford Cognitive Therapy Centre, OCTC, where she is also Course Director of the Post Graduate Certificate in CBT – Introductory level course . Joy has a private clinical practice. Her clinical interests include working with complex cases using a transdiagnostic, formulation driven approach to therapy.
Joy McGuire CV
 
Sten Erici har en bakgrund som skådespelare och är även logoped vilket tillsammans med ger en bra grund för utbildning inom området kommunikation och muntlig framställning. Sten arbetar på MedCul (Medicinskt center för utbildning och lärande) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet sedan 1998 med olika uppdrag inom kommunikation och skådespeleri. 
Sten Erici CV

 
Barbro Wallgren-Hemlin är universitetslektor i Svenska språket vid Göteborgs universitet, där hon forskar och undervisar i retorik. Hon är också en välkänd föreläsare utanför universitet, där hon ofta anlitas inom t.ex. närings- och föreningsliv. Hennes forskning har bl.a. handlat om predikan, små barns retorik, amerikansk politik och Esaias Tegnér.
Barbro Wallgren-Hemlin CV

 
Dr Sarah Rakovshik is the Director of the University of Oxford/ OCTC MSc and Postgraduate Diploma in CBT and an experienced clinician who has worked with a wide range of clinical disorders in both adults and children. Her clinical interests include treatment of comorbidity and complex presentations, as well as in the potentially positive effects of adverse life events. She has taken a lead in developing research at OCTC, particularly in the area of evaluation of supervision and training.
 
Jan Beskow är läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin och professor i psykiatri. Invald medlem i the International Academy for Suicide Research, IASR, när denna bildades 1990. Hedersledamot i Svenska Psykiatriska föreningen. Har varit nationellt och internationellt verksam inom suicidprevention sedan över 45 år. Disputerat och handlett tre doktorander på avhandlingar som rört retrospektiva genomgångar av självmord hos män, kvinnor, unga och gamla, totalt över 500 analyser. Publicerat över 100 publikationer inom området, varav flera böcker och bokkapitel, bl a ”Självmord och självmordsprevention” samt ”Suicidalitetens språk”, båda på Studentlitteratur, år 2000 resp. 2005. Aktuell forskning kring ångest och suicidala episoder. Aktuell med boken Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, Studentlitteratur 2013. De två senaste böckerna skrivna tillsammans med Astrid Palm Beskow och Anna Ehnvall.
 
Christine Braehler är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut i KBT samt forskare och författare. Christine är en flitigt anlitad föreläsare inom bland annat Self Compassion och är ansvarig för utbildningarna i Mindful Self-Compassion Programme i Europa. Christine är verksam i Munchen, Tyskland.
Tobyn Bell is a cognitive-behavioural therapist who specialises in Compassion Focused Therapy and is part of the training executive for the Compassionate Mind Foundation. He is co-authoring the forthcoming book: Compassion Focused Therapy from the Inside Out (a self-practice/self-reflection workbook for therapists.). Tobyn is a CBT trainer, supervisor and programme-lead at the Greater Manchester West CBT Training Centre (NHS) and has published research on clinician's use of mental imagery, and the application of compassion-focused imagery to support trainee therapists.
 
Celia Young är leg. psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk
psykolog, handledarutbildad och teamchef på Psykologpartners
Göteborg. Hon har lång erfarenhet av att ha handlett i vitt skilda
verksamheter. Hon är för nuvarande verksam som handledare på
psykologprogrammet på Göteborgs universitet samt bedriver
teamhandledning inom specialistpsykiatrin och handleder terapeuter
inom primärvården. Hon har specialisterat sig på Acceptence and
Commitment Therapy och håller återkommande
specialistutbilldningar inom detta samt låter förhållningssättet prägla
hennes handledarroll.

 

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS