Compassion-Focussed Therapy – from the inside out: A self-practice self-reflection workshop (SP/SR) med Tobyn Bell, Göteborg, 9 maj 2019
 


Tid och plats: Kl. 9.30 – 16.30.
Lokal : Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, 413 04 Göteborg
Kostnad: 1800 kr + moms. För- och eftermiddagsfika ingår. (Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Ange eventuella allergier i samband med anmälan tack.)
Anmälan senast 20 april, 2019: För medlemmar i sfKBT anmäl dig via hemsidan sfKBT
www.vsf-kognitivterapi.se. För övriga anmäl dig till   anna@ehnvallkbtkompetens.se

Vi har glädjen att bjuda in till workshop med Tobyn Bell i Compassion Fokuserad Terapi – from the Inside-Out! Tobyn Bell är CBT psykoterapeut forskare och handledare i Compassion samt medförfattare till boken (2018) : Compassion Focussed Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists.

Tobyn Bell har publicerat forskning inom Imagery och Compassion, forskar med Paul Gilbert,  föreläser både nationellt och internationellt inom Compassion och Imagery samt är programansvarig, utbildare samt handledare vid Psychological Therapies Training Centre (Greater Manchester Mental Health NHS, UK).

Forskning de senaste 15 åren har visat att en av de mest effektiva metoderna för terapeuter att förbättra sin terapeutiska kompetens är genom  att praktisera de psykoterapeutiska principerna på sig själv samt genom självreflektion .

Den här workshopen erbjuder deltagare en möjlighet att lära sig Compassion Fokuserad terapi (CFT) genom ’insidan-ut’ det vill säga genom att praktisera de terapeutiska principerna på sig själv I samband med ‘terapeut-ärenden’ och sedan reflektera över upplevelsen. Självpraktik och självreflektion (SP/SR) har visat sig utveckla en tredimensionell upplevelse av psykoterapi genom att dels möjliggöra en ökad empati och insikt i klientens upplevelse, dels öka de interpersonella och reflekterande  färdigheterna hos terapeuten samt dels genom att integrera de tekniska och konceptuella färdigheterna i psykoterapin.

Workshopen innehåller moment av interaktivt lärande, praktiska övningar, strukturerade skrivna reflektioner och gruppdiskussioner.

Förkunskapskrav: Grundläggande (steg-1) kompetens

Mål med workshopen:

  • Formulera egna upplevelser med hjälp av ett CFT ramverk
  • Använda CFT interventioner för att utveckla medkänsla för sig själv och andra
  • Använda egna erfarenheter av CFT övningar för att få insikt i utvecklandet av CFT terapi
  • Arbeta med personliga svårigheter till medkänsla
  • Använda medkänsla för att arbeta med konflikter mellan emotion och motivation
  • Utveckla strukturerad reflektion för att länka personlig inlärning till professionell praktik
  • Erhålla erfarenhet av strukturen för självpraktik/självreflektion i syfte att främja fortsatt utveckling
     
© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS