Nästa Handledar- och lärarutbildning i KBT startar 24 januari 2022.

Våra steg-1 utbildningar i Göteborg är auktoriserade av sfKBT. Lillian Noring Andersson, som är studierektor på steg-1, har varit studierektor vid 16 tidigare steg-1 utbild- ningar. Steg-1 utbildningen med start 13 januari 2020 är fullsatt. För anmälan till steg-1 med start 18 januari 2021 Läs mer här

Anna Ehnvall

Anna har sedan 2009 varit ansvarig rektor för sammanlagt 21 psykoterapeututbildningar i KBT. Anna är examinator vid handledar- och lärarutbildningen i KBT, examinator vid steg-1 utbildningarna i Göteborg och i Luleå samt har ansvarat för och examinerat den första steg-1 utbildningen i Psykiatrin, Region Halland. Tidigare rektor och examinator vid psykoterapeutprogram i KBT (steg-2). Anna är docent vid Göteborgs Universitet, överläkare psykiatri, Leg. Psykoterapeut och handledare i KBT. Forskar bl a inom inom KBT. CV