Nästa Handledar- och Lärarutbildning i KBT startar våren 2024

Våra Grundläggande psykoterapiutbildningar, steg-1, KBT i Göteborg är auktoriserade av sfKBT. Lillian Noring Andersson, som är studierektor på steg-1 KBT, har varit studierektor vid 18 tidigare steg-1 utbildningar.  Läs mer här

Anna Ehnvall

Anna har sedan 2009 varit ansvarig rektor för sammanlagt 22 psykoterapeututbildningar i KBT. Anna är examinator vid handledar- och lärarutbildningen i KBT, examinator vid steg-1 utbildningarna i Göteborg och i Luleå samt har ansvarat för och examinerat den första steg-1 utbildningen i Psykiatrin, Region Halland. Tidigare rektor och examinator vid psykoterapeutprogram i KBT (steg-2). Anna är docent vid Göteborgs Universitet, överläkare psykiatri, Leg. Psykoterapeut och handledare i KBT. Forskar bl a inom inom KBT. CV