Workshop i Väst

Vi arrangerar för 7:e gången sedan 2011 vår uppskattade Handledar- och lärarutbildning i KBT! Utbildningen riktar sig till legitimerade psykoterapeuter med utbildning i kognitiva och beteendeinriktade terapier. Self-Practice / Self-Reflection SP/SR finn

Workshop i Väst 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 tackar
Dr Tobyn Bell – Workshop: Compassion-Focussed Therapy – from the inside out: A self-practice self-reflection workshop (SP/SR). Göteborg, 9 maj 2019. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens och Västsvenska Föreningen för KBT.
Dr Christine Braehler för Self-compassion Workshop, Göteborg, 14-15 maj 2018. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Lillian Nohring Andersson.
Dr Tobyn Bell – Workshop compassionate Supervisor, Göteborg 8 september 2017. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Astrid Palm Beskow.
Professor James Bennett-Levy – Workshop Self-practice/Self-reflection, Göteborg 7 september 2017. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens och och Västsvenska Föreningen för KBT.
Dr Christine Braehler för Self-compassion Workshop, Göteborg, 9-10 maj 2016. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Lillian Nohring Andersson.
Dr Helen Kennerley för Socratic Methods, Göteborg, 6 maj 2015. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Astrid Palm Beskow, Oxford Cognitive Therapy Center.
Dr Christine Braehler för Self-compassion Workshop, Göteborg, 13-21 april 2015. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Lillian Nohring Andersson.

Dr Poul Perris och Dr Carl Gyllenhammar för Schematerapiutbildning Modul A, B, C, Göteborg, oktober 2014 – jan 2015.  Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier samt Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
Dr Christine Braehler för Self-compassion Workshop, Göteborg 23-24 januari 2014. Ett samarbete mellan Anna Ehnvall KBT-kompetens, Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier samt adSapiens.
Prof Mick Power som 18 mars, 2013, undervisade i ‘Emotionfocused cognitive therapy’.Dr Ann Hackmann som 20-21 maj 2013 undervisade i ‘Working with imagery across psychological disorders’.