Orienteringsutbildning i Kognitiva och beteendeinriktade terapier, KBT

Uppdragsutbildning

I samarbete med Tadeusz Jarawka KBT Konsult och Markus Andersson erbjuder  Anna Ehnvall KBT Kompetens en orienteringsutbildning i KBT.

Innehåll:

Dag 1: Kognitioner, konceptualisering utifrån KBT
Dag 2: Inlärningspsykologi, validering, känslans funktion
Dag 3: Neurovetenskap, suicidalitet
Dag 4: Beteendeaktivering vid depression, mindfulness, KBT vid ångest
Dag 5: Integrering av utbildningen

För mer information var god kontakta Anna Ehnvall på telefon 0723-71 33 31 eller
e-post anna@ehnvallkbtkompetens.se.

Utvärdering av tidigare orienteringsutbildningar:

Vi har hållit i 6 orienteringsutbildningar och utbildat 150 anställda inom heldygnsvården i psykiatrin i Region Halland. Utvärderingar var genomgående mycket positiva. I snitt har 9 av 10 deltagare tyckt att utbildningsnivån var lämplig och att innehållet i utbildningen var användbar eller mycket användbar i deras arbetsvardag. Några kommentarer:

”Pedagogiskt och lättförståeligt”
”Tack för er entusiasm under kursen”
”Mycket duktiga och erfarna föreläsare med humor”
”Lätt att använda sig av kursinnehållet i samtal med patienter”

Lärandemål

Genom utbildningen ska deltagarna tillägna sig en grundförståelse av kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och kunna använda sig av ett förhållningssätt utifrån KBT som präglas av empati och respekt.
Deltagarna ska i sitt behandlingsarbete med patienten få en bättre förståelse för hur känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner interagerar. De får konkreta redskap till att kunna hjälpa patienten att hantera svåra känslor som rädsla, ilska, sorg och skam, och att förändra beteenden och tankesätt.

Målgrupp

Personal i människovårdande yrken som inte har gått någon kurs i KBT tidigare eller som önskar en uppdatering på sina kunskaper och som är intresserad av att använda ett förhållningssätt utifrån KBT i sitt patientarbete.

Omfattning

5 dagar, kl. 9:00 till 16:00, en dag i veckan under fem veckor

Undervisningsform

Föreläsningar, grupparbeten och hemuppgifter.
Examination och intyg:
För att bli godkänd krävs 80% närvaro. Intyg kommer att utfärdas efter utbildningen.

Kurslitteratur och handouts

Kurslitteratur ”Psykologisk coaching – för varaktig förändring” av Kristina Gyllensten, Astrid Palm Beskow, Stephen Palmer (inbunden, Natur & Kultur, 2011) ingår.
Alla deltagare får handouts vid varje föreläsningstillfälle.

Utvärdering

Utvärdering sker efter varje föreläsningsdag. Därutöver utvärderas kursen i sin helhet i slutet av integreringsdagen.

Lärare

Anna Ehnvall  är leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, handledare och lärarutbildad i KBT, med dr knuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Anna handleder och utbildar i KBT och har varit rektor för Psykoterapeutprogram (så kallad ’steg -2’) i KBT samt ansvarig för Handledarutbildning vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning. Anna är nu även ansvarig för grundläggande psykoterapeututbildningar i KBT i Göteborg samt dessutom ansvarig för Handledarutbildningar i KBT i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre och Astrid Palm-Beskow. Har en kombinerad klinik – forskartjänst vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg och bedriver olika former av kognitiv och beteendeinriktad behandlingsforskning för patienter med svårbehandlad depression.  Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ och ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2005 respektive 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011). Anna Ehnvall CV
Markus Andersson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning, doktorand medicinska fakulteten i Lund och har en kombinerad klinik – forskartjänst vid barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg där han bland annat arbetar med behandling av ungdomar med ångest, depression och självdestruktivitet. Hans forskning syftar till att hitta metoder för att förbättra den diagnostiska bedömningen av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Han är också knuten till en forskargrupp vid psykologiska institutionen i Göteborg som bland annat undersöker vilka faktorer som påverkar behandlingsutfall för barn med ADHD. Han är Medicinskt ledningsansvarig för intagningsenheten till barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Markus arbetar vidare med att anordna utbildningar, handleda och föreläsa om KBT, utvärdering av psykiatrisk vård och om diagnostik och bedömning.  Han är kopplad till ett projekt som syftar till att utbilda kring och implementera de nationella riktlinjerna för depressionsbehandling av unga. Han driver och är svensk support för det datorbaserade barnpsykatriska bedömningsinstrumentet BCFPI.
Tadeusz Jarawka är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning. Tadeusz jobbar som kliniker på Vuxenpsykiatrin i Region Halland men driver också Tadeusz Jarawka KBT Konsult. Han har föreläst på grundläggande psykoterapiutbildningen i KBT på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg och på orienteringsutbildningar i KBT inom Region Halland. Redan under sina psykologistudier har han medverkat i forskning som forskningsassistent och intresset har följt med in i arbetslivet i psykiatrin. Tadeusz är delaktig i två forskningsstudier om beteendeaktivering och om mindfulness-baserad kognitiv terapi vid svårbehandlad depression under ledningen av Anna Ehnvall. Tadeusz engagerar sig ideellt och är ledamot i riksstyrelsen för Svenska föreningen för KBT (www.sfkbt.se) samt styrelsemedlem i organisationskommittén för European Association for Behavioural and Cognitive Therapies årskongress i Stockholm 2016 (www.eabct2016.org). För mer information v g och se Tadeuszs hemsida (www.tadeuszkbt.se).