Forskning

Forskning

Anna Ehnvall forskar inom compassion, bipolär sjukdom, depression, neurovetenskap, länken mellan smärta och att känna sig avvisad, suicidalitet samt metoder inom handledning. Hon är medförfattare till böcker inom suicidologi samt psykologisk coaching . Läs Anna Ehnvall CV

Pågående forskningssamarbete med;

  • Professor Konrad Michel, psykolog/PhD Anja Gysin-Maillart, Berns Universitet och professor Åsa Westrin, Lunds Universitet kring ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program), en integrerad psykoterapeutisk metod för behandling efter suicid försök
  • Docent James Bennett-Levy kring Handledning(Sydney Universitet)
  • Professor Emily Holmes kring Imagery (Oxford Universitet)
  • Professor Margda Waern/doktorand Anna Maria Nilsson kring Suicidalitet och Imagery (Göteborgs Universitet)
  • Professor Phil Mitchell kring depression, smärta samt känslan av att vara avvisad (Black Dog Institute, Sydney)


Forskning i Halland 2014;
Sammanställning pågår kring avslutad studie av MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) vid svårbehandlad depression. Nyligen avslutad studie med BA (beteendeaktivering) vid svårbehandlad depression. Pågående studie kring Compassion Focused Therapy.