Forskning

Forskning

Anna Ehnvall forskar inom compassion, bipolär sjukdom, depression, neurovetenskap, länken mellan smärta och att känna sig avvisad, suicidalitet samt metoder inom handledning. Hon är medförfattare till böcker inom suicidologi samt psykologisk coaching . Läs Anna Ehnvall CV

Pågående forskningssamarbete med;

  • PhD Anja Gysin-Maillart, Berns Universitet och professor Åsa Westrin, Lunds Universitet kring ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program), en integrerad psykoterapeutisk metod för behandling efter suicid försök
  • Professor Margda Waern/doktorand Anna Maria Nilsson kring Suicidalitet och Imagery (Göteborgs Universitet)
  • Professor Phil Mitchell kring depression, smärta samt känslan av att vara avvisad (Black Dog Institute, Sydney)