Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2020-2021

Vi är tacksamma för en fantastisk Mindful Self-Compassion kurs på Käringön, augusti 2022

Samtliga deltagare på kursen skattade att de ’Absolut’ skulle rekommendera denna MSC utbildning.

’Fantastiskt upplägg. Konkreta förklaringar och övningar som tydliggjorde vad självmedkänsla innebär. Fint omhändertagande och tillåtande av allas individuella känsloreaktioner. Vi fick utrymme. Jag är fylld av tacksamhet.’
Lena Thörner

’En kurs med fantastiska kursledare, både som personer och kompetensmässigt. Anna och Christine skapar en trygg, tillåtande atmosfär som ger förutsättningar för var och ens möjlighettill en personlig utveckling som verkligen kan beröra och förändra på djupet.’
Deltagare

’Jag kom som ett blankt papper inför MSC Intense och blev direkt fångad och tagen av tankesätten och resonemangen. Känner verkligen att en ny ’värld’ öppnats som kommer finnas i bra stunder men också  dem svåra. Ni har varit helt otroliga!
Deltagare

’Uppskattar mycket att få teori för att förstå vad som händer, hjälper till i motivation för träning. Älskar er kompetens och förmåga att förklara.’
Deltagare

’Så otroligt välgjord kurs.’
Deltagare

’Jag uppskattade upplägget med tillräckligt mycket ’luft’ mellan sessionerna. Bra variation mellan övningar och information. Omgivningen, ledarnas engagemang och den lättsamma, tillåtande stämningen.’
Deltagare

  

Lärare: Dr. Christine Brähler & Dr. Anna Ehnvall

Dr. Christine Brähler (DClinPsy, PhD) är en av de första lärarna och lärarutbildarna i programmet Mindful Self-Compassion (MSC), som hon erbjuder internationellt. Hon har suttit i styrelsen och som internationell koordinator för Center of Mindful Self-Compassion tillsammans med grundarna av MSC, Christopher Germer, PhD och Kristin Neff, PhD. Christine genomförde den första randomiserade kontrollerade studien av Compassion Focused Therapy vid svår psykisk ohälsa i samarbete med professor Paul Gilbert (grundare av Compassion Focused Therapy). Hon är utbildad klinisk psykolog, legitimerad psykoterapeut i KBT, handledare och hedersföreläsare vid University of Glasgow, Storbritannien. Christine ger också kurser i självmedkänsla för klinisk praktik, för mer information se denna länk: www.selfcompassioninclinicalpractice.com.

För tips om hur du använder självmedkänsla kliniskt se:
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch

Dr Anna Ehnvall är Mindful Self-Compassion-lärare under utbildning, legitimerad psykoterapeut i KBT, handledare och lärare i KBT, psykiater och docent vid Göteborgs universitet.

Kiki Palmer, kursadministratör, har en master i hälsovetenskap. MA-uppsatsen är en kvalitativ studie om upplevelsen av att känna sig trygg. Hon har även studerat effekten och erfarenheten av Compassion Focused Therapy.

Telefon nr: +46 70 2569244
Mejl: kipalmer@hotmail.com

Om kursen:

MSC-kursen är en 5-dagars intensiv version av det empiriskt stödda 8-veckorsprogrammet Mindful Self-Compassion (MSC) som är utformat för att kultivera färdigheten självmedkänsla. I en randomiserad, kontrollerad studie ökade MSC signifikant självmedkänsla, medkänsla för andra, mindfulness och livstillfredsställelse, samt minskade depression, ångest och stress (Neff och Germer, 2013). Förbättringar var kopplade till hur mycket en person tränade i sitt dagliga liv. En metaanalys från 2017 stödjer dessa fynd och en artikel om mindfulness och medkänsla som förebygger utbrändhet hos vårdpersonal finns i Läkartidningen, för vidare läsning. Efter intensivkursen uppmuntras MSC-deltagarna att träna mindfulness och självmedkänsla upp till 1/2 timme per dag, och lärarna kommer att ge tips för hemmaträning. Mer om kursen (pdf)