Handledar- och lärarutbildning i KBT

Den 23 september 2024 startar vi nästa Handledar- och Lärarutbildningar i KBT i Göteborg.

Utbildningen riktar sig till legitimerade psykoterapeuter med utbildning i kognitiva 
och beteendeinriktade terapier.
 

Sista anmälningsdag är 1 augusti 2024. 
För 8:e gången sedan 2011 anordnar vi vår uppskattade Handledar- och Lärarutbildning i KBT i Göteborg. Utbildningen ges tillsammans med nationella och internationella föreläsare. Fokus under utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat och reflekterande lärande där bland annat olika teoretiska modeller för handledning presenteras och arbetas med i workshopformat. Self-Practice/Self-Reflection, SP/SR, finns med som en röd tråd under hela utbildningen.  SP/SR är ett strukturerat, manualbaserat arbetssätt för terapeututveckling, utvecklat av professor James Bennett-Levy. Utbildningen är motsvarande 45 högskolepoäng i omfattning och pågår under tre terminer, fördelat på två intensivveckor per termin. Utbildningen arrangeras av examinator Anna Ehnvall samt Astrid Palm Beskow.

Handledar- och Lärarutbildning i KBT 2024-2025
Kursplan  (pdf) Anmälningsblankett (pdf)

Lärare och Handledare
Våra svenska och internationella metodlärare på utbildningen inom handledning är leg psykoterapeuter inom KBT med Handledarutbildning och samtliga har bred och djup klinisk kunskap inom sin expertis. Den absoluta majoriteten av föreläsningar hålls av lärare med forskningsbakgrund inom sin spetskompetens. Vi har förmånen att få behålla samma lärare och handledare år efter år.

Utbildningens omfattning (2024-2025)
Motsvarar 45 hp, ges under tre terminer på halvfart fördelad över sex studieveckor, omfattar 240 lärarledda lektionstimmar varav cirka 70 lektionstimmar är på engelska.

Termin 1
23 – 27 sept. 20242 – 6 dec. 2024
Termin 2
10 – 14 feb. 202512 – 16 maj 2025
Termin 3
1 – 5 sept. 2025
24 – 28 nov. 2025

Antal platser är begränsat till 12. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir färre än 8.
Plats: Dicksonsgatan 6 i centrala Göteborg.
Kostnad: 40,000 SEK exklusive moms per termin. Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5000 SEK exklusive moms är inbetald.

Frågor
För frågor kontakta Anna Ehnvall, leg. Docent Göteborgs Universitet, läkare, specialist i psykiatri, leg. kognitiv psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad. anna@ehnvallkbtkompetens.se
Telefon 0723 – 71 33 31

Studentutvärderingar från 2023 samt tidigare utbildningar

Examinerade Handledare från Handledarutbildningen i KBT 2022-2023

Studentutvärderingar från avslutad Handledarutbildning 2022-2023

’Kursupplägget har varit logiskt och genomtänkt. ……Jag har också blivit mer kunnig som KBT terapeut..…Tack för all inspiration, värme och empati som omgärdat gruppens lärande och varje persons utveckling under utbildningen. Jag har fått en ny rollmodell i ditt sätt att undervisa och vägleda Anna…….Jag har lärt mig att handleda!’
Liselott Kempe

“Lika mycket som en handledarutbildning har det varit en psykoterapiutbildning (verkligen steg 3!). Teori förankrad i senaste forskningen, metod, upplevelsebaserade övningar och reflektion har gått som en röd tråd genom hela utbildningen.”
Malin Abramsson, Leg psykoterapeut KBT

’När jag påbörjade utbildningen så kunde jag inte föreställa mig att jag skulle utvecklas på så många plan. Givetvis som handledare men jag har också utvecklats som terapeut och även som människa! …Särskilt tack till dig, Anna, som är så varm och vänlig och så otroligt kunnig!’
Johanna, Leg psykoterapeut, doktorand

’Det har passat mig bra att vara på plats en vecka i taget….Du Anna har varit mjuk, varm och bekräftande. Det har gjort att jag känt mig trygg i att utveckla mig själv utifrån mina kunskaper och erfarenheter.’
Nina Isaksson

’Jag tänker att kursupplägget varit mycket bra….Kurslitteraturen genomgående av hög kvalitet…..Känner nu en stor trygghet som handledare även i riktigt utmanande situationer. ’
Student

’Det har hänt enormt mycket i min utveckling som handledare. ..Jag tror att jag blivit snällare mot mig själv…..’
Student

’Ja, vi/jag är bara i början på denna resa som handledare men jag känner mig trygg och rustad utifrån att jag är nybörjare. Godare start är nog svårt att få. Nu står jag på egna ben.’
Studen

Examinerade Handledare från Handledarutbildningen i KBT 2020-2021.

Studentutvärderingar från avslutad Handledarutbildning 2020-2021

’’Den bästa utbildning jag gått gällande psykoterapeutiskt arbete. Den bästa utbildningen för någon som vill vara en god kliniker och stötta andra kollegor i sitt arbete, samt att bidra till att fler patienter får KBT med kvalitet.’’                              Alexandra Santillo

’’Gillar att alla kurser innehållit mycket praktiska moment samt mycket diskussion/reflektion. Jag upplever att jag fått fler verktyg för att skapa en positiv handledningsprocess. Jag har fått strategier för att handskas mer effektivt med mina egna känslomässiga reaktioner i handledningsarbetet – compassion fokus har varit hjälpsamt. Skulle varmt rekommendera denna utbildning, jag är jätte nöjd!”                        Martina Johanson

’’För mig har det varit oerhört hjälpsamt att varva teori, modeller och få öva, öva, öva. Kan sammanfatta att jag känner mig mer som en ’hel’ handledare. Använder mig mer av self-compassion – mer vänlighet mot mig själv. Tack Anna och Astrid för att ni skapade så trygga förutsättningar för oss att lära oss och våga prova nya saker.’’                  Charlotte Arndt

’’Enorm utveckling som handledare! Skulle kunna skriva en uppsats om detta men i korthet så har jag rört mig från att vid utbildningens start handleda genom att ’’säga till folk vad de ska göra’’ till att nu kunna börja öva upp färdigheter i allt som vi lärt oss om handledning. Jag har även verkligen utvecklats som lärare/föreläsare både vad gäller att presentera och göra presentationer – så tacksam över allt som jag lärt mig om detta! Så tacksam och glad över att jag fått möjlighet att gå denna utbildning! Tack!”
Student

“Tack för denna fina och hjälpsamma utbildning! En utbildning som ger en gedigen teoretisk grund varvat med upplevelsebaserat lärande”                                                       Student

Examinerade Handledare från Handledarutbildningen i KBT 2018-2019.

Studentutvärderingar från avslutad Handledarutbildning 2018-2019.Samtliga nedanstående studenter skattar denna utbildning som “5” det vill säga “Rekommenderar Absolut denna utbildning”

’Tack! Så bra utbildning och ni (Anna och Astrid) har varit så bra rollmodeller och stöd. Har känt mig trygg genom hela utbildningen. Ni har bidragit till att skapa ett varmt och tillåtande klimat och samtidigt varit tydliga och fått oss att prestera vårt bästa. Kursupplägg är väl genomtänkt! Så bra med hela veckor och sedan tid emellan. Bra hemuppgifter. Att både få träna så mycket på handledning på handledning och också föreläsningshållande. Bra med self-Compassion/Self-Reflection!! Fått öva det så bra. Tycker jag utvecklats mycket som handledare.’
Annica Carlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, M.H.E Kliniken, Mora

’Jag har tyckt mycket om blandningen av olika moment. Föreläsningar – Eget reflekterande – Övningar – Praktiska moment. Handledning på handledning har varit fantastiskt!. Jag tycker att jag har utvecklats jätte mycket, och det märkts även i andra situationer än på jobb och i handledarrollen.’
Görrel Månsson, Leg psykolog/Leg psykoterapeut.

’Jag tycker att seminarierna varit i mängd precis perfekt, varvat med upplevelsebaserade övningar’. ’Klimatet vi haft och den feedback vi fått av både kollegor och er kursledare har varit helt igenom förstärkande och gett utrymme för förändring av grundantaganden’
Magnus

’Den röda tråden från dag 1 :reflektion, plan, agera, utvärdera håller i alla väder’……’Min personliga utveckling i relation till mig själv är större utveckling här än när jag gått mina timmar i egenterapi.’
Mari Ståhl, socionom, leg psykoterapeut, leg Hälso sjukvårdskurator, Ståhl KBT Kalmar AB

Mycket bra upplägg i helhet! Röd tråd genom hela utbildningen. Väldigt bra kurslitteratur! Det har varit en lärorik väg och utveckling och jag fick upp ögonen för hur bra man kan genomföra handledning! Med hjälp av alla modeller som vi lärde känna och tränade mycket på procedurellt, känner jag mig välutrustad för framtida handledningsuppdrag.
Tadeusz Jarawka

Fantastiskt väl genomtänkt kursupplägg. Allt hänger ihop. Fin blandning av föreläsningar, rollspel, reflektioner kring eget och andras arbete med handledningsfilmer, litteraturredovisningar.
Enorm utveckling (som handledare) tack vare att de olika modellerna har fått nötas in gång efter gång. Kursen har även varit utvecklande för mig personligen. Bra att ha fått träna self compassion.
Vilka fantastiska föreläsare och föreläsningar vi haft! Varma fina lärare som vill vårt bästa. Skulle nog kunna kallas för den bästa handledarutbildning som finns!
Student

Bra med hela intensiva veckor. Givande gästföreläsare. Bra med förankring till flera universitet. Mycket värdefullt (för min utveckling som handledare)!! Mycket nöjd!
Kristina Hellström Brengesjö, Auktoriserad socionom, Leg psykoterapeut

Kursen har varit väl strukturerad och allt har rullat på som en trevlig tågresa. Otroligt bra internationella föreläsare; Padesky, Bennett-Levy, Tobyn Bell. Bra med intensiv veckor! Fantastiska och lärorika böcker som hjälpt mig i handledningsproblematiken.
Under denna kurs har min handledarkunskap utvecklats otroligt mycket. Vi har lärt oss att applicera modeller i praktiken, inte bara teoretiskt. Kan verkligen rekommendera till någon som vill bli en bra handledare.
Domenico

Så nöjd med utbildningen! En styrka är balansen mellan föreläsningar och upplevelsebaserad inlärning – teori varvat med diskussioner, reflektion, experimentell inlärning med övningar och rollspel!
Karin Perry

Bra med en vecka per tillfälle. Mycket bra. Handledningsmodellerna genomsyrade både innehåll och upplägg. Jag upplever mig nu tydligare i min (handledar-) roll och har ännu roligare på jobbet.
Student

Examinerade Handledare från Handledarutbildningen i KBT 2017-2018.

Studentutvärderingar från avslutad Handledarutbildning 2017-2018.

’Bra med upplevelsebaserat, mycket filmvisning, återkommande feedback. Lärarna har varit av den högsta kvalitet. Varma , kunniga och engagerade. Många gånger tillhörande de bästa av de bästa i världen. Utbildningen rekommenderas absolut!’
Tomasz Kunatowski, socionom, leg psykoterapeut

’Fantastisk utbildning med en bra blandning av teori, praktisk handledning och reflektion. Bra upplägg med sex veckor, bra med liten grupp. Kompetenta och vänliga lärare/handledare. Väldigt bra externa föreläsare, fantastiskt att få lyssna på dessa stjärnor inom terapivärlden’
Kristina Gyllensten, Phil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut

’Kursledarna är fantastiska på att skapa en fin inlärningsmiljö som är utvecklande’
Anna Bratt, Phil dr., leg psykolog, leg psykoterapeut

’Jag är jätte nöjd. Oerhört varmt och tillåtande klimat. Ett klimat, ett förhållningssätt som möjliggjorde att vi vågade utmana oss själva, inför varandra. Tack Anna och Astrid för det!’
Anna-Lena Larsson Terp, socionom, leg psykoterapeut

’Bra med utbildning veckovis vilket ger utrymme för att ’djupdyka’ utan vardagliga distraktioner. Bra intro av teorimodeller som varvas med övningar och feedback. Compassion , vilket underlättar och medför fortsatt lust till lärande’
Catarina Helgason, socionom, leg psykoterapeut

’Bra upplägg på kursen som har befrämjat både professionell och personlig utveckling.’
Helene Hollender, psykiater, leg psykoterapeut

Studentutvärderingar från avslutad Handledarutbildning 2015-2016, termin 3.

’Mycket bra blandning med övningar, film mm. En enormt utvecklande utbildning.’
Celia Young, Leg. Psykolog/Psykoterapeut och chef.

‘Strukturerat, genomtänkt. Utmanande, lekfullt.’
Martin Glosax, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

‘Fantastiskt bra utbildning med struktur, kunskap och egen utveckling och lärande!!’
Maria Skaghammar, Leg. Psykoterapeut

‘Mycket bra mix av nya kunskaper, teorier och modeller som arbetats med på många inlärningskanaler.’
Åsa Klerfalk Bergh, Leg. Psykoterapeut

‘Utmärkt upplägg med veckovis undervisning, det gör det möjligt att verkligen fokusera helt under kursveckorna.’
Cecilia Kaijser, Socionom, Leg. Psykoterapeut

 

Handledare och lärare 2020-2021

Anna Ehnvall,  kurskoordinator, examinator och föreläsare på utbildningen. Anna har sedan 2011 varit ansvarig för 6 Handledar- och lärarutbildningar i KBT i Göteborg. Anna är docent i psykiatri vid Göteborgs Universitet, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, utbildare, lärare och handledare i KBT. Anna har en kombinerad klinik/forskartjänst vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg och bedriver för närvarande kognitiv och beteendeinriktad behandlingsforskning för patienter med suicidalitet. Anna har varit ansvarig för psykoterapeutprogram (steg-2) samt är även ansvarig för Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg-1) i KBT i Göteborg och tidigare även i Luleå. Anna har sedan 2009 varit rektor för sammanlagt 22 psykoterapeututbildningar (steg-1, steg-2 samt steg-3 nivå). Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ (Studentlitteratur, 2005), ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011).

Astrid Palm Beskow ger handledning på handledning på utbildningen. Astrid är fil. lic i pedagogik, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare med kognitiv inriktning. Skapade Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg år 1985 och var rektor till och med 2010 för psykoterapeututbildningar på Grundläggande nivå, legitimationsgrundande nivå och handledarnivå. Astrid har sedan 1985 varit ansvarig/delaktig i över 20 Handledar- och Lärarutbildningar i KBT . Hederledamot i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SfKBT.  Redigerat läroböcker i Kognitivt förhållningssätt, Natur och Kultur, 1994 och Psykologisk coaching, Natur och Kultur 2011. Medförfattare till Suicidalitetens språk och Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, båda på Studentlitteratur 2005 resp. 2013. Astrid har varit delaktig vid ett forskningsprojekt kring utmattning och kognitiv terapi vid Institutet för Stressmedicin, Göteborg.

James Bennett-Levy is Professor at the University Centre for Rural Health (North Coast), University of Sydney. James is recognized as one of the leading writers/researchers on CBT training and therapist skills development. He has developed an innovative self-experiential approach to CBT training known as self-practice/self reflection.  Since returning from Oxford Cognitive Therapy Centre, OCTC, to Australia in 2008, he has also focused on ways to enhance the mental health of rural and remote Australians by increasing access to evidence-based therapies, and has been director of the Evidence-based Therapies Training Unit at the University Centre for Rural Health. James has recently published Experiencing CBT from the inside out (2015) and Compassion focused Therapy from the inside out (2018). He is one of the most published authors/researchers on the CBT training of mental health professionals, and has co-written or co-edited three Oxford University Press Oxford Guides to CBT – the Oxford Guide to Imagery in Cognitive Therapy (2011), the Oxford Guide to Low Intensity CBT Interventions (2010), and the Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy (2004).

Sten Erici har en bakgrund som skådespelare och är även logoped vilket tillsammans med ger en bra grund för utbildning inom området kommunikation och muntlig framställning. Sten arbetar på MedCul (Medicinskt center för utbildning och lärande) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet sedan 1998 med olika uppdrag inom kommunikation och skådespeleri.

Barbro Wallgren-Hemlin är universitetslektor i Svenska språket vid Göteborgs universitet, där hon forskar och undervisar i retorik. Hon är också en välkänd föreläsare utanför universitet, där hon ofta anlitas inom t.ex. närings- och föreningsliv. Hennes forskning har bl.a. handlat om predikan, små barns retorik, amerikansk politik och Esaias Tegnér.

Dr Sarah Rakovshik is the Director of the University of Oxford/ OCTC MSc and Postgraduate Diploma in CBT and an experienced clinician who has worked with a wide range of clinical disorders in both adults and children. Her clinical interests include treatment of comorbidity and complex presentations, as well as in the potentially positive effects of adverse life events. She has taken a lead in developing research at OCTC, particularly in the area of evaluation of supervision and training.

Tobyn Bell is a cognitive-behavioural therapist, PhD student of Paul Gilbert and specialises in Compassion Focused Therapy.  Tobyn is part of the training executive for the Compassionate Mind Foundation. He is co-authoring the forthcoming book: Compassion Focused Therapy from the Inside Out (a self-practice/self-reflection workbook for therapists.) together with James Bennett-Levy. Tobyn is a CBT trainer, supervisor and programme-leader at the Greater Manchester West CBT Training Centre (NHS) and has published research on clinician’s use of mental imagery, and the application of compassion-focused imagery to support trainee therapists.

Celia Young är leg. psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykolog, handledarutbildad och teamchef på Psykologpartners Göteborg. Hon har lång erfarenhet av att ha handlett i vitt skilda verksamheter. Hon är för nuvarande verksam som handledare på psykologprogrammet på Göteborgs universitet samt bedriver teamhandledning inom specialistpsykiatrin och handleder terapeuter inom primärvården. Hon har specialisterat sig på Acceptence and Commitment Therapy och håller återkommande specialistutbildningar inom detta samt låter förhållningssättet prägla hennes handledarroll.

Christine A. Padesky föreläser via skype vid utbildningen. Christine Padesky, Ph.D., Co-Founder of the Center for Cognitive Therapy in Huntington Beach, California is a Distinguished Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Dr. Padesky is a leading cognitive therapy innovator, provides workshops and consultation to therapists worldwide (www.padesky.com) and develops audio CD & DVD therapist training materials (described at www.store.padesky.com).
Dr Padesky has presented over 450 workshops to more than 50,000 professionals on five continents as well as 25 workshops with cognitive therapy’s founder, Aaron T. Beck, M.D. She is considered one of the leading cognitive therapy presenters in the world, appreciated for her depth of knowledge, compassion, and good-humored warmth. Her books, articles, and international keynote addresses are widely cited and many are considered seminal in the field. She has appeared as the featured therapist in award winning videos and on public television. She is co-author of five books, including the new Mind Over Mood, 2nd Edition. With over a million copies sold world-wide in 23 languages, the first edition of this best-selling self-help book (www.mindovermood.com) was named the most influential CBT book of all time by the British Association of Behavioural and Cognitive Therapies (BABCP). Dr. Padesky is recipient of BABCP’s Most Influential International CBT Therapist award and the California Psychological Association’s Distinguished Contribution to Psychology award. In 2007 the Academy of Cognitive Therapy bestowed on her its Aaron T. Beck Award for her enduring contributions to the field.

Martina Mueller is a Consultant Clinical Psychologist who has worked with OCTC since its inception. She is widely respected for her innovative clinical work and specializes in the assessment and treatment of PTSD and other complex reactions following adult trauma. She was the first course director for the Postgraduate Certificate in CBT for Psychological Trauma and led the trauma service for the Oxford Health Mental Health Care Trust for many years. She has worked on a European Union funded multi-centre research on innovative approaches to working with traumatized refugees and has a special interest in the treatment of occupational and multiple and prolonged trauma. Martina is one of the editors of the Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy and is lead editor of the Oxford Guide to Surviving as a CBT Therapist, published by Oxford University Press.