Utbildningar och Handledning i KBT, IPNB, MSC

Utbildning och metoder med Interpersonell Neurobiologi IPNB som perspektiv
Anna är intresserad av att förstå oss människor utifrån både våra psykologiska, neurovetenskapliga och relationella sammanhang, det vill säga utifrån det som idag kallas för Interpersonell Neurobiologi, IPBN, och samtliga utbildningar som Anna arrangerar har IPNB som en röd tråd.

Anna kom redan 1990 i kontakt med Mindfulness utbildningar och hur vårt sinne fungerar i en relationell inramning. Anna var färdigutbildad specialist läkare i psykiatri år 2000 samt härefter även utbildad i anknytningsteori (attachment) och den så kallade Adult Attachment Interview (AAI) (2002), legitimerad kognitiv psykoterapeut (2004) samt disputerade (2004) på en avhandling med både narrativt, neurovetenskapligt och anknytningsperspektiv avseende trauma och depression. Samtliga dessa kunskapsområden utgör grunden för det som kom att kallas Interpersonell Neurobiologi IPNB. Daniel Siegels bok ’The Developing Mind’ lade grunden för Interpersonell Neurobiologi (IPNB) och var kurslitteratur på  Annas leg.psykoterapeut utbildning vid Center för Cognitiv Terapi och Utbildning där man tidigt praktiserade IPNB både i klinik och teori. Anna var under 10 år vid detta utbildningscenter ansvarig för kursen Neuropsykoterapi (7.5 hp), en kurs som integrerade psykologisk, biologisk och relationell kunskap kring oss människor. Fortsättningsvis har Anna fördjupat sig  kring å ena sidan psykisk smärta och lidande ur ett relationellt perspektiv och å andra sidan Mindful Self Compassion, som en motpol till lidandet. Båda perspektiven har utgått  utifrån ett psykologiskt (kognitivt och beteendeterapeutiskt) och neurovetenskapligt (den ’sociala’ hjärnan) perspektiv med en relationell  inramning av vårt psyke, det vill säga utifrån ett IPBN perspektiv.
Som docent vid Göteborgs Universitet har Anna sedan 2018 fått ännu större möjligheter att fortsätta fördjupa sig i, forska och utbilda/handleda i dessa områden utifrån IPBN som grundperspektiv.

Uppdrag och omdömen

Anna föreläser och handleder vid olika psykoterapeututbildningar, inklusive vid Ehnvall KBT Kompetens, och har bland annat utbildat inom Emotion och kognition, Neurovetenskap, Suicidalitet, Bipolär sjukdom, Fallkonceptualisering, Traumainlärning, Evidensbaserad behandling och Self-Practice / Self-Reflection.

Anna har blivit inbjuden av olika aktörer att föreläsa följande teman:

 • ’Self-Compassion och Self-Practice / Self-Reflection – att som terapeut Walk the talk’ vid Årskonferensen för Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, sfKBT, Göteborg
 • ’Mindful Self Compassion och stresshantering ’ vid vidareutbildning för Ätstörningsenheten, Region Halland
  ’Handledning och Mindful Self Compassion’ för Handledare samt ST-läkare i psykiatri’, Barn och Ungdomspsykiatrin, Borås
 • ’Suicid – vem är i riskzonen’ vid Inspirationsdagar för Psykiatrin, Region Halland
 • ’Suicidalitet och ASSIP’ (Attempted Suicide Short Intervention Program’ ), Nationell METIS kurs för ST-läkare i psykiatri, Västra Götaland
 • ’Kliniska Aspekter av ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program)’ vid den årliga Nationella konferensen i Barn och Ungdomspsykiatri, Göteborg

Några omdömen om Anna

“Anna är mycket inspirerande, kunnig och pedagogisk!”
(Deltagare: steg-1 utbildning KBT)

“Tack för att jag får ta del av din djupa kunskap!”
Du skapar ett bra klimat och håller i gruppen även om vi hamnar i svåra processer.
(Deltagare vid ett Handledningsuppdrag)

“Jättebra balans mellan modeller, teori, praktik och egen träning. Roliga övningar!”
(Deltagare vid en Handledarutbildning i KBT)

Läs Anna Ehnvall CV

Anna Ehnvall ger vid förfrågan föreläsningar inom bland annat områdena;

 • Kognitiva och Beteendeinriktade psykoterapier
 • Interpersonell Neurobiologi
 • Psykisk smärta och suicidalitet
 • Mindful Self Compassion
 • Kontakt för mer information

Kontakt för mer information