Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (steg-1) auktoriserad av sfKBT

För 9:e gången anordnar vi vår uppskattade Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) i KBT i Göteborg. Utbildningen är auktoriserad av sfKBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier. Utbildningen motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng (hp) under tre terminer och arrangeras av rektor/examinator Anna Ehnvall samt studierektor Lillian Noring Andersson.

Vår steg-1 utbildning KBT 2022-2023 är pågående. Nästa steg-1 utbildning startar hösten 2023. För studentutvärderingar för avslutade steg-1 utbildning 2021-2022, var god se nedan. 

Steg-1 utbildningen 2023-2024
Kursplan (pdf)

Steg-1 utbildningen 2022-2023
Lärare (pdf)

Grundläggande psykoterapiutbildningen/Basutbildningen

  • Är utformad efter sfKBT:s (Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier) riktlinjer för basutbildningar (steg -1) i KBT.
  • Ger behandlarkompetens i KBT förutsatt fortsatt handledning
  • Följer Psykiatriska Föreningens riktlinjer för att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri.

Anmälan skickas till: Anna Ehnvall KBT Kompetens, Oskarsdalsgatan 7, 432 45 Varberg.

Kursupplägg och anmälan till steg-1 utbildningen 2023-2024

Kursen startar med sammanlagt fem intensivdagar och går sedan en heldag /vecka i tre terminer. Kursdag: Måndag. Lokal: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg. Kostnaden är 38 500 SEK ex moms per termin. Utbildningskostnaden totalt för tre terminer är 115 500 SEK ex moms. Anmälan är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5 000 SEK ex moms är inbetald. Antalet platser är begränsat till 28 studenter. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir färre än 16.
För frågor kontakta: Anna Ehnvall tel 0723-713331, anna@ehnvallkbtkompetens.se eller Lillian Noring Andersson tel 0709-608910,  lillian@linorab.se

Utbildningens omfattning

Motsvarar 45 hp och ges under tre terminer på halvfart. Utbildningen omfattar 120 timmars handledarlett klientarbete, i grupp om 4 studenter samt 240 timmars lärarledda lektioner.

Studentutvärderingar

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2021-2022

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2021-2022

“Denna utbildning är ’ett slag i sig’. När man jämför med andra som gått KBT, så märker man att denna håller extremt hög kvalite”
Jennie Ö

“För 10 år sedan satte jag som mål att gå KBT steg 1. Jag har haft höga förväntningar vilket jag upplevt stämde, kanske till och med ännu bättre”
Ann-Christin Pettersson

“Både handledare och lärare har varit helt otroliga i sin pedagogik och deras värme och engagemang har verkligen smittat av sig. Jag är otroligt tacksam över denna utbildning”
Rickard Götesson

“Proffsiga föreläsare över lag. Har funnits en trygghet och tydlighet under hela utbildningen. Ni som jobbar med utbildningen är otroligt kompetenta och det har varit en ära att få ta del av kunskapen samt se/höra saker ur er synvinkel”
Helena

“Generellt hög kvalitet. Aktuell forskning och kunskap. Proffsigt och personligt”
Elisabeth

“Otroligt gedigen och bra utbildning. Det märks att ni tar kvalite´n på allvar. Spännande och pedagogiska föreläsare. Proffsigt rakt igenom!”
Maria Bäcklund

“God kvalitet på föreläsningar som gett mycket både för terapin men också för mitt arbete som läkare”
Isabella

“Utbildningen känns verkligen seriös”
Erika

“En steg 1 utbildning med hög kvalitet på föreläsare och innehåll överlag”
Student

“En seriös utbildning som håller hög kvalitet. Fint att den är förankrad till dagsläget gällande forskning”
Student

“Är mycket nöjd med utbildningen, bra med konkreta modeller/metoder samt mer teoretiskt inriktade föreläsningar. Bra balans, har kunnat använda väldigt mycket ur föreläsningar/litteratur direkt i patientarbetet på jobbet”
Student

“Givande föreläsningar med stor bredd. Stort tack för denna utbildningen. Den kommer jag ha nytta av på många sätt framöver, både professionellt och privat!”
Student

“Utbildningen har varit fantastisk!”
Student

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2020-2021

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2020-2021

’’Oerhört tacksam för den här utbildningen och hur utvecklande ni gjort den!
Den lämnar inget att önska, enligt mig, så det kan ni vara stolta över och jag kommer rekommendera den vidare!
Tack för allt!✨”
Alexandra Källström, Psykiatrisjuksköterska

“Kursen som helhet har varit väldigt värdefull vad gäller mitt fortsatta läkararbete, även i förhållande till vilken tid den upptaget. Jag är övertygad om att jag får bättre patientmöten, diagnostik och compliance med förhållningssätt och färdigheter från KBT. Det blir lättare att jobba tvärprofessionellt mot till exempel psykologer. Vi har haft föreläsningar med hög nivå, och teorin har genomsyrats av ett evidensbaserat förhållningssätt.”                                                                                                                                                            Olle Andersson, ST-läkare

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2019-2020

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2019-2020, Göteborg

’’Genom Steg 1 utbildningen via Anna Ehnvall KBT kompetens har jag fått möjlighet till en mycket lärorik resa både i min profession som psykiater men också i min personliga resa som människa. Jag har nu ett nytt värdefullt redskap att ta mig an psykisk ohälsa i ytterligare en dimension tillsammans med mina patienter, där jag upplever mig ha en djupare kunskap och förståelse för patientens problematik och möjlighet att på ett bättre sätt kunna hjälpa mina patienter i dess behandling till ett bättre mående. Som människa har jag nu större förståelse för mina egna reaktioner och ökad kunskap om hur mitt eget lärande har betydelse för hur jag hanterar så väl positiva som negativa händelser genom mitt liv. Jag kan varmt rekommenderar denna Steg 1 utbildningen.’’
Thérèse Ymerson, ST läkare, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Föreläsarna och handledarna visar på oerhört stor kompetens och erfarenhet i kombination med en ödmjukhet och genuint intresse för oss studenter. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning! Genom denna utbildning får jag nu börja leva min dröm-att arbeta som samtalsterapeut!’’
Sara Löfdahl

’’Jag rekommenderar varmt den här utbildningen. Varit en hög kvalitet på alla föreläsare och handledare. Långt över mina förväntningar. Professionellt har jag fått med mig ett mer nyfiket och utforskande förhållningssätt som gjort mitt arbetet roligare, intressantare o effektivare. Känner också en större trygghet i min roll då jag fått mer kunskap kring hur olika psykiska tillstånd fungerar och vidmakthålls. Har också fått med mig strukturen in i samtalet och agendasättandet som skapar ett mer förutsägbart och kollaborativt möte. Privat har det varit härligt att få fylla på med ny kunskap och har fått upp ögonen för mitt eget tankeinnehåll, vilket gjort att jag kunnat KBT:a mig själv ibland:) Är också glad och tacksam över att jag klarat av utmaningen att balansera studier, med jobb och familj.’’
Susanne Arega-Nilsson

’’Väldigt givande och lärorika tre terminer. Otroligt duktiga föreläsare och handledare.’’
Student

’’Jag är så nöjd med hela utbildningen som rakt igenom hållit hög klass. Jag har från början av utbildningen fått med mig så mycket användbart i mitt jobb som socionom på Bup och känner mig mer trygg nu i behandlingsarbetet och i min yrkesroll. Nu vill man utöva KBT hela tiden! ’’ Linda Svensson

“Jag har varit så nöjd med utbildningen från första dagen. Har lärt mig jättemycket och känner mig idag mycket säkrare i mitt arbete både när det gäller att bedöma patienters besvär och behov av behandling och att vara den som erbjuder rätt behandling. Har också lärt mig mer om mig själv och min omgivning och förstår varför jag beter mig som jag gör i vissa situationer samt är idag mer medveten om mitt beteende och mina tankar.”
Karin Lindeberg

“Professionellt har utbildningen tagit mitt arbete till en ny nivå. Jag har kunnat gå från att ha stödjande samtal till att faktiskt bedriva behandling. Jag har en helt annan grund att stå på i mina bedömningar och kan utveckla och ifrågasätta arbetet på min arbetsplats på ett sätt jag inte kunnat tidigare. Jag kan inte heller nog understryka hur roligt och värdefullt det varit att få träffa och diskutera med mina kursare, lyssna till deras frågor samt att vi haft så himla kul tillsammans! Det blir en saknad i sig att inte träffas mer i den här konstellationen. Privat påverkade mig utbildningen mer än vad jag kunnat trott att den skulle göra från början. Det har varit ofrånkomligt att inte reflektera över mig själv som person, mitt föräldrarskap och mina relationer. En hel del ytliga betraktelser av hur jag agerar i förhållande till dem jag har omkring mig där jag kunnat skicka upp lite testballonger och försökt göra annorlunda. Men även djupare funderingar kring mig själv och hur jag funderar. Ett stort steg för en person som under många år tänkt att; Vad ska jag med egenterapi till? Det skulle ju inte finnas något att prata om! Med det här vill jag bara återigen säga stort tack för den här tiden, för en jättefin utbildning och för att ni på allvar väckt ett intresse hos mig att lära mig ännu mer om KBT!”
Henrik Lennartsson

“För det första vill jag säga att jag tycker utbildningen var väldigt bra – alla inblandade i kursen har varit både kunniga, baserat sitt undervisande på vetenskap och samtidigt med stor värme, empati och ofta också humor, vilket varit en utmärkt miljö för att lära! Det är alltid svårt att veta direkt efter en utbildning exakt vad den gett, det brukar man märka mer och mer ju längre tiden går, men jag har i alla fall helt klart fått med mig fördjupad kunskap om såväl diagnosticering som behnadling av olika psykiatriska tillstånd. Att få handledning under utbildningen har varit guld värt, och har medfört att jag känner en helt annan trygghet i att lägga upp en behandling för till exempel ångest eller depression. Saker som var helt nya under första veckan är nu en intränad och naturlig del av min kunskapsbas – till exemple sambandet mellan tanke, känsla, kropp och beteende , psykoedukation kring ångest och depression liksom känslornas funktion. Bra att utbildningen sträcker sig över en längre period, så att man hinner integrera kunskapen i det dagliga arbetet.”
Åsa Ekberg Distriktsläkare

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2018-2019, Göteborg

Studentutvärderingar från avslutad Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2018-2019, Göteborg

”Välplanerat. Mycket trevliga föreläsare och handledare. Rätt svårighetsgrad. Underbara kursledare som alltid har ett etiskt förhållningssätt till patienter och kursdeltagare”
Jessie

“Spännande, relevant, användbar litteratur som gav mersmak. Vill lära mer! Uppskattade speciellt föreläsningen i self-compassion med Christine Andersson. För övrigt väldigt bra föreläsare på utbildningen”
Susanne Ringfeldt

“Man kände sig betydelsefull oavsett vad vi gjorde för uppgifter. Kändes personligt! Väldigt rolig och trevlig utbildning!”
Camilla Thunberg

“Tydlig struktur och välorganiserat. Bra fokus på diagnos, KBT tänk, praktisk övning”

“Mycket bra”

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2017-2018, Göteborg

Studentutvärderingar från avslutad Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2017-2018, Göteborg

”Utbildningen har varit oerhört lärorik. Jag tar med mig mycklet både professionellt och personligt. Föreläsarna har varit proffsiga och hållit hög klass på sina föreläsningar. Det har varit fantastiskt att varje vecka få påfyllning av sådant som är direkt applicerbart i patientarbetet.”
Veronica

”Jag har lärt mig så mycket om mänskligt fungerande och beteende och såklart även mycket om eget beteende. Kommer rekommendera kursen till de i min omgivning som letar bra KBT-utbildning.”
Nina Delling

”Allt har varit jättebra och professionellt. Alla föreläsare har varit grymt duktiga och det märks verkligen att det är en seriös utbildning, de är måna om att vi ska få det bästa!”
Malin J.

”Kursen har gett mig såå många användbara verktyg i min kliniska vardag och också en värdefull personlig utveckling!”
Anneli Sundgren

”Jag är mycket nöjd. Utbildningen har bidragit med både personlig och professionell utveckling. Bra föreläsare. Extra plus för litteratur som har varit relevant och användbar i arbetet. Bra att det även finns fokus på att arbeta med KBT för barn.”
Linda Norelius

Studentutvärderingar avslutad Grundläggande psykoterapeututbildning i KBT Vt 2015-Vt 2016, termin 3:

’’Bra kursupplägg med en tydlig progression.’’

’’Varje måndag har varit lyxig’’

’’Upplägget innehållsmässigt i bra ordning’’

’’Hög kvalitet på föreläsare.’’

’’Det känns som ni har lagt ned stor möda att hitta riktigt bra och intressant litteratur.’’

’’Tack för en i stort helt fantastisk utbildning. Jag har fått så mycket kunskap och praktisk erfarenhet att bygga vidare på både vad gäller min professionella utveckling men också för mig som person.’’

’’Otroligt nöjd med den här KBT-utbildningen. Har gett mig mycket både yrkesmässigt och personligt!’’

’’Tack för en fantastiskt bra utbildning som har givit mig enormt mycket, professionellt och även privat!’’

Handledare och lärare vid Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg-1) KBT 2020-2021

Anna Ehnvall är rektor, examinator, föreläsare och handledare vid den Grundläggande psykoterapeututbildningen (steg-1) i KBT. Anna är Docent vid Göteborgs Universitet, knuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin. Anna är även leg läkare, specialist i psykiatri , leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, lärare och handledare i KBT och arbetar deltid som överläkare, psykoterapeut och forskare vid Vuxenpsykiatrisk mottagning, Varberg samt deltid som rektor vid KBT utbildningar samt handledare och föreläsare. Anna har sedan 2009 varit ansvarig rektor för sammanlagt 21 Psykoterapeututbildningar i KBT, dels som rektor vid Grundläggande psykoterapiutbildningar (så kallade steg-1) i Göteborg, Region Halland samt i Luleå, dels för legitimationsgrundande psykoterapeutprogram (så kallad ’steg -2’) vid Center för Cognitiv psykoterapi , Göteborg samt dels vid Handledarutbildningar (steg-3) i Göteborg. Anna bedriver för närvarande olika former av forskning, både terapi inriktad forskning såsom ASSIp (Attempted Suicide Short Intervention Program) samt grundforskning, för patienter med suicidalitet, psykisk smärta samt affektiv sjukdom. Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ och ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2005 respektive 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011). Anna Ehnvall CV  

Lillian Noring Andersson är studierektor, lärare och handledare på utbildningen. Föreläser på utbildningen bland annat kring GAD, CTS-R skalan samt KBT vid Hetsätning och övervikt. Lillian är legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut i KBT samt handledar och lärarutbildad i KBT. Har sedan 2003 arbetat som lärare och handledare vid grundläggande psykoterapiutbildningar (steg-1) och legitimationsgrundande psykoterapeut-utbildningar (steg-2) vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Kungälv och i Göteborg. Lillian har varit ansvarig studierektor för sammanlagt 16 Psykoterapeututbildningar i KBT, både vid det grundläggande programmet (steg-1) och psykoterapeutprogrammet (steg-2) i KBT. Är vidare verksam som psykoterapeut, handledare och utbildare på psykoterapeutmottagningen ”KBT Skeppsbron” i Göteborg.  

Lotta Scholander är handledare och lärare på utbildningen. Lotta föreläser kring social ångest på utbildningen. Hon är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv inriktning, lärare och handledare i KBT. Lotta har många års erfarenhet av arbete som handledare och lärare vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning. Hon har också lång erfarenhet av handledning för arbetsgrupper som arbetar med KBT eller med ett kognitivt förhållningssätt. Lotta har varit författare till ett flertal manualbaserade behandlingsprogram riktade mot ungdomar med psykosocial problematik. Nyligen har hon tillsammans med bl a Astrid Palm Beskow tagit fram en behandlingsmanual i samarbete med Institutet för Stressmedicin. Lotta har genomgående haft ett särskilt intresse för KBT med ungdomar och har arbetat inom gymnasieskolan med elevhälsa.  

Tadeusz Jarawka är handledare och föreläsare på utbildningen och föreläser bland annat beteendeanalys, beteendeexperiment samt exponering. Tadeusz är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning samt Handledar- och lärarutbildad i KBT. Tadeusz jobbar som kliniker på Vuxenpsykiatrin i Region Halland men driver också Tadeusz Jarawka KBT Konsult. Han har föreläst på grundläggande psykoterapiutbildningen i KBT på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg och på orienteringsutbildningar i KBT inom Region Halland. Redan under sina psykologistudier har han medverkat i forskning som forskningsassistent och intresset har följt med in i arbetslivet i psykiatrin. Tadeusz är delaktig i två forskningsstudier om beteendeaktivering och om mindfulness-baserad kognitiv terapi vid svårbehandlad depression under ledningen av Anna Ehnvall. Tadeusz engagerar sig ideellt och är ledamot i riksstyrelsen för Svenska föreningen för KBT  (www.sfkbt.se).  

Stina Järvholm föreläser i ämnet etik på utbildningen. Stina arbetar som psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och delar sin tjänst mellan Reproduktionsmedicin och Vuxen center för Cystisk Fibros (CF). Har en 30 hp påbyggnadsutbildning i KBT. Stina är doktorand och hennes avhandlingsarbete handlar om de psykologiska aspekterna av att ställas inför svåra val i tillvaron. Stina undervisar även i etik på Sahlgrenskas ST-läkarprogram och om psykologiskbehandling och samtalsteknik på psykolog- respektive läkarprogrammet.  

Kristina Gyllensten handleder och föreläser bland annat om forskningsmetodik på utbildningen. Kristina är legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och har disputerat inom coaching. Kristina är även Handledar- och lärarutbildad i KBT. Kristina har tidigare arbetat som rektor på steg-1 utbildningar och arbetar nu som psykolog på arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som privatpraktiserande psykoterapeut . Hon har arbetat med psykologisk behandling, framförallt KBT, inom primärvård och företagshälsovård och har tidigare arbetat som rektor och examinator för KBT-utbildningar. Kristinas avhandling fokuserade på stress och coaching i organisationer och hon har fortsatt att utveckla psykologisk coaching och skrivit ett antal artiklar och kapitel inom ämnet. Tillsammans med medförfattare har hon skrivit boken ’Psykologisk Coaching: För varaktig förändring’, utgiven av Natur och Kultur.  

Markus Andersson föreläser bland annat om depression och ångest hos barn och ungdomar. Markus är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning, disputerad i Lund och har en kombinerad klinik – forskartjänst vid barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg där han bland annat arbetar med behandling av ungdomar med ångest, depression och självdestruktivitet. Hans forskning syftar till att hitta metoder för att förbättra den diagnostiska bedömningen av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Han är också knuten till en forskargrupp vid psykologiska institutionen i Göteborg som bland annat undersöker vilka faktorer som påverkar behandlingsutfall för barn med ADHD. Han är Medicinskt ledningsansvarig för intagningsenheten till barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Markus arbetar vidare med att anordna utbildningar, handleda och föreläsa om KBT, utvärdering av psykiatrisk vård och om diagnostik och bedömning. Han är kopplad till ett projekt som syftar till att utbilda kring och implementera de nationella riktlinjerna för depressionsbehandling av unga. Han driver och är svensk support för det datorbaserade barnpsykatriska bedömningsinstrumentet BCFPI.  

Henrik Kok föreläser om Mindfulness på utbildningen och är leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning. Han arbetar dels som psykoterapeut inom primärvården och dels i egen regi, framförallt med utbildning inom mindfulnessbaserad metodik och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) i grupp med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik har sin MBKT-utbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området.  

Björn Paxling föreläser om Läkemedelsbehandling och psykoterapi vid utbildningen och är legitimerad psykolog och doktor i klinisk psykolog. Han arbetar för tillfället på Psykologpartners. Tidigare har Björn bland annat forskat inom internetbaserade terapier med särskilt fokus på GAD, terapeutfaktorer samt hälsoekonomi, arbetat kliniskt inom vuxenpsykiatri och primärvård, samt varit ordförande för Beteendeterapeutiska föreningen.  

Maria Wedell föreläser om behandling av tvångssyndrom samt Autism och ADHD vid utbildningen. Maria är leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon är verksam inom BUP i Halland och har många års erfarenhet av arbete med bedömning och utredning av barn och ungdomar med autism och ADHD samt behandling av komorbida tillstånd hos dessa patienter. Maria arbetar nu i BUP i Hallands länsövergripande verksamhet med uppdrag att behandla barn och ungdomar med tvångssyndrom och/eller annan svår ångestproblematik. Maria är även knuten till BUP i Hallands slutenvård.  

Carl Gyllenhammar föreläser om KBT och missbruk på utbildningen. Carl är leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut. Han är knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi som föreläsare. Han är även certifierad schematerapeut. Carl Gyllenhammar har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av missbruksproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Han är en ofta anlitad föreläsare inom områdena kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapiterapi, missbruk, psykiatrisk diagnostik och schematerapi.  

Matilda Zachrisson är handledare på utbildningen. Matilda är socionom, leg. psykoterapeut KBT, utbildad handledare inom KBT och har i sitt arbetsliv varit verksam inom socialtjänst, psykiatri, somatik, samt företagshälsovård. Matilda arbetar som psykoterapeut både på individnivå, med par samt med adopterade och deras familjer. Matilda är även ordförande för Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier.  
Maria Thoresson är handledare på utbildningen och föreläser om omsorgssvikt och traumareaktioner hos barn och ungdomar. Maria är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning samt lärare och handledare i KBT. Maria har mångårig erfarenhet av att möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa och har tidigare arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin och flyktingbarnteamet. Sedan några år tillbaka arbetar Maria som koncernpsykolog på Positivumgruppen där hon bland annat implementerar behandlingsstrukturer, handleder och utbildar boendepersonal. Hon har även handledningsuppdrag för arbetsgrupper som jobbar med KBT inom Västra Götalandsregionen.  
Niklas Törneke föreläser om ACT på utbildningen. Niklas är psykiater, psykoterapeut och lärare/handledare i psykoterapi. Ursprungligen utbildad i kognitiv terapi men sedan 20 år har han främst arbetat med acceptance and commitment theory (ACT). Han är författare till tre böcker om psykoterapi; Beteendets ABC (tillsammans med Jonas Ramnerö), Relationsinramningsteori (den vetenskapliga bakgrunden till ACT) och Metaforer, från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg.