Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (steg-1) auktoriserad av sfKBT

Den 16 september 2024 startar vi höstens distansutbildning i  grundläggande psykoterapi (steg-1) i KBT. Utbildningen anordnas 30% på plats i centrala Göteborg och 70% via länk. Sista ansökningsdag 1 juli 2024.

För 9:e gången sedan 2015 anordnar vi vår uppskattade Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) i KBT i Göteborg. Utbildningen är auktoriserad av sfKBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier. Utbildningen motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng (hp) under tre terminer och arrangeras av rektor/examinator Anna Ehnvall samt studierektor Lotta Scholander (www.skeppsbron.se). 

Kursupplägg och anmälan till steg-1 utbildningen KBT 2024-2025

Kursplan (pdf)
Anmälan (pdf)

Kursen startar med två intensivdagar 16/9 samt 17/9 och går sedan en heldag /vecka, i tre terminer. Kursdag: Måndag. Lokal: centrala Göteborg. Kostnaden är 39 500 SEK ex moms per termin. Utbildningskostnaden totalt för tre terminer är 118 500 SEK ex moms. Anmälan är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5 000 SEK ex moms är inbetald. Antalet platser är begränsat till 28 studenter. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir färre än 16. Utbildningen motsvarar 45 högskolepoäng och ges under tre terminer på halvfart. Utbildningen omfattar 120 timmars handledarlett klientarbete, i grupp om 4 studenter samt 240 timmars lärarledda lektioner.

Anmälan skickas till: Anna Ehnvall KBT Kompetens, Oskarsdalsgatan 7, 432 45 Varberg.

För frågor kontakta:
Anna Ehnvall tel 0723-713331, anna@ehnvallkbtkompetens.se 

eller

Lotta Scholander tel 0736-403845, lotta.scholander@kognitivkonsult.se

Lärare och Handledare
Våra metodlärare har mångårig klinisk kunskap inom sitt tillämpningsområde och nästan hälften av alla föreläsningar/workshops/seminarier hålls av lärare som dessutom har forskarbakgrund inom sitt föreläsningsområde. Samtliga metodlärare inom området KBT är legitimerade psykoterapeuter med KBT inriktning och de flesta är även handledarutbildade. Vi har förmånen att få behålla samma lärare och handledare år efter år.

Våra handledare är välmeriterade och uppskattade av våra studenter. Samtliga handledare är handledarutbildade och har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2)

Grundläggande psykoterapiutbildningen/Steg-1 utbildning KBT

  • Är auktoriserad av sfKBT (Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier) och utformad efter sfKBT’s riktlinjer för basutbildningar (steg -1) i KBT.
  • Ger behandlarkompetens i KBT förutsatt fortsatt handledning
  • Följer Psykiatriska Föreningens riktlinjer för att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri.


Studentutvärderingar mellan 2015 – 2023

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2022-2023

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2022-2023

Kunniga föreläsare som engagerar och ger mersmak till att lära sig mer kring ämnena. 
Lyxigt med en liten grupp där vi lärt känna varandra vilket även lett till givande diskussioner och reflektioner i storgrupp.
Mycket bra med handledning i liten grupp över hela utbildningen.
Jessica Pettersson, ST-läkare

Jag är så tacksam över att få ha gått steg-1 utbildning i KBT via Ehnvall Noring Anderssons. Utbildningen har gett mig så mycket både i kunskap och kompetenshöjning såväl som personlig utveckling. Det har varit hög nivå på både lärare och föreläsningar och samtliga handledare och lärare har varit engagerade och inspirerande. Jag har kommit uppfylld och påfylld efter varje utbildningsdag. 
Anna och Lillian, ni är guld värda och jag har er att tacka för mycket!

Josefin Ahlin, socionom

En fantastiskt bra och gedigen utbildning. Är så glad att jag valde just denna utbildning som del  av min ST. God variation på proffsiga föreläsare, handledning av hög kvalitet och gott urval av kurslitteratur. Passade mina behov som ST-läkare i psykiatri perfekt. Varmt tack.
Linda ST-läkare

Jag har längtat till varje måndag då utbildningen har varit. Jag har uppskattat att man har fått lov att vara novis och få ställa alla dumma frågor. God stämning och alla har varit hjälpsamma.
Tack för fin kurs, rekommenderas starkt!

Hanna Nord

Otroligt bra föreläsningar, mycket duktiga föreläsare, bra handledning, duktiga och empatiska handledare. Fina lokaler, nära till tåget. Bra med heldagar. Mycket bra litteratur.
Luciane

Tack för jätte fin utbildning där ni guidat med varm men/och fast hand och skapat ett bra klimat för lärande.
Emma

Bra schema! Bra föreläsare! Proffsiga handledare! Värdefull utbildning för yrkeslivet såväl som utveckling privat. Bra upplägg med filmning av patienter och handledning i grupp.
Maria Hagelqvist Fhager

Hög nivå på föreläsningarna Fantastisk gemenskap i klassen.
Cajsa Vingros Carlsson

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2021-2022

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2021-2022

“Denna utbildning är ’ett slag i sig’. När man jämför med andra som gått KBT, så märker man att denna håller extremt hög kvalite”
Jennie Ö

“För 10 år sedan satte jag som mål att gå KBT steg 1. Jag har haft höga förväntningar vilket jag upplevt stämde, kanske till och med ännu bättre”
Ann-Christin Pettersson

“Både handledare och lärare har varit helt otroliga i sin pedagogik och deras värme och engagemang har verkligen smittat av sig. Jag är otroligt tacksam över denna utbildning”
Rickard Götesson

“Proffsiga föreläsare över lag. Har funnits en trygghet och tydlighet under hela utbildningen. Ni som jobbar med utbildningen är otroligt kompetenta och det har varit en ära att få ta del av kunskapen samt se/höra saker ur er synvinkel”
Helena

“Generellt hög kvalitet. Aktuell forskning och kunskap. Proffsigt och personligt”
Elisabeth

“Otroligt gedigen och bra utbildning. Det märks att ni tar kvalite´n på allvar. Spännande och pedagogiska föreläsare. Proffsigt rakt igenom!”
Maria Bäcklund

“God kvalitet på föreläsningar som gett mycket både för terapin men också för mitt arbete som läkare”
Isabella

“Utbildningen känns verkligen seriös”
Erika

“En steg 1 utbildning med hög kvalitet på föreläsare och innehåll överlag”
Student

“En seriös utbildning som håller hög kvalitet. Fint att den är förankrad till dagsläget gällande forskning”
Student

“Är mycket nöjd med utbildningen, bra med konkreta modeller/metoder samt mer teoretiskt inriktade föreläsningar. Bra balans, har kunnat använda väldigt mycket ur föreläsningar/litteratur direkt i patientarbetet på jobbet”
Student

“Givande föreläsningar med stor bredd. Stort tack för denna utbildningen. Den kommer jag ha nytta av på många sätt framöver, både professionellt och privat!”
Student

“Utbildningen har varit fantastisk!”
Student

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2020-2021

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2020-2021

’’Oerhört tacksam för den här utbildningen och hur utvecklande ni gjort den!
Den lämnar inget att önska, enligt mig, så det kan ni vara stolta över och jag kommer rekommendera den vidare!
Tack för allt!✨”
Alexandra Källström, Psykiatrisjuksköterska

“Kursen som helhet har varit väldigt värdefull vad gäller mitt fortsatta läkararbete, även i förhållande till vilken tid den upptaget. Jag är övertygad om att jag får bättre patientmöten, diagnostik och compliance med förhållningssätt och färdigheter från KBT. Det blir lättare att jobba tvärprofessionellt mot till exempel psykologer. Vi har haft föreläsningar med hög nivå, och teorin har genomsyrats av ett evidensbaserat förhållningssätt.”                                                                                                                                                            Olle Andersson, ST-läkare

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2019-2020

Studentutvärderingar från Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2019-2020, Göteborg

’’Genom Steg 1 utbildningen via Anna Ehnvall KBT kompetens har jag fått möjlighet till en mycket lärorik resa både i min profession som psykiater men också i min personliga resa som människa. Jag har nu ett nytt värdefullt redskap att ta mig an psykisk ohälsa i ytterligare en dimension tillsammans med mina patienter, där jag upplever mig ha en djupare kunskap och förståelse för patientens problematik och möjlighet att på ett bättre sätt kunna hjälpa mina patienter i dess behandling till ett bättre mående. Som människa har jag nu större förståelse för mina egna reaktioner och ökad kunskap om hur mitt eget lärande har betydelse för hur jag hanterar så väl positiva som negativa händelser genom mitt liv. Jag kan varmt rekommenderar denna Steg 1 utbildningen.’’
Thérèse Ymerson, ST läkare, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Föreläsarna och handledarna visar på oerhört stor kompetens och erfarenhet i kombination med en ödmjukhet och genuint intresse för oss studenter. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning! Genom denna utbildning får jag nu börja leva min dröm-att arbeta som samtalsterapeut!’’
Sara Löfdahl

’’Jag rekommenderar varmt den här utbildningen. Varit en hög kvalitet på alla föreläsare och handledare. Långt över mina förväntningar. Professionellt har jag fått med mig ett mer nyfiket och utforskande förhållningssätt som gjort mitt arbetet roligare, intressantare o effektivare. Känner också en större trygghet i min roll då jag fått mer kunskap kring hur olika psykiska tillstånd fungerar och vidmakthålls. Har också fått med mig strukturen in i samtalet och agendasättandet som skapar ett mer förutsägbart och kollaborativt möte. Privat har det varit härligt att få fylla på med ny kunskap och har fått upp ögonen för mitt eget tankeinnehåll, vilket gjort att jag kunnat KBT:a mig själv ibland:) Är också glad och tacksam över att jag klarat av utmaningen att balansera studier, med jobb och familj.’’
Susanne Arega-Nilsson

’’Väldigt givande och lärorika tre terminer. Otroligt duktiga föreläsare och handledare.’’
Student

’’Jag är så nöjd med hela utbildningen som rakt igenom hållit hög klass. Jag har från början av utbildningen fått med mig så mycket användbart i mitt jobb som socionom på Bup och känner mig mer trygg nu i behandlingsarbetet och i min yrkesroll. Nu vill man utöva KBT hela tiden! ’’ Linda Svensson

“Jag har varit så nöjd med utbildningen från första dagen. Har lärt mig jättemycket och känner mig idag mycket säkrare i mitt arbete både när det gäller att bedöma patienters besvär och behov av behandling och att vara den som erbjuder rätt behandling. Har också lärt mig mer om mig själv och min omgivning och förstår varför jag beter mig som jag gör i vissa situationer samt är idag mer medveten om mitt beteende och mina tankar.”
Karin Lindeberg

“Professionellt har utbildningen tagit mitt arbete till en ny nivå. Jag har kunnat gå från att ha stödjande samtal till att faktiskt bedriva behandling. Jag har en helt annan grund att stå på i mina bedömningar och kan utveckla och ifrågasätta arbetet på min arbetsplats på ett sätt jag inte kunnat tidigare. Jag kan inte heller nog understryka hur roligt och värdefullt det varit att få träffa och diskutera med mina kursare, lyssna till deras frågor samt att vi haft så himla kul tillsammans! Det blir en saknad i sig att inte träffas mer i den här konstellationen. Privat påverkade mig utbildningen mer än vad jag kunnat trott att den skulle göra från början. Det har varit ofrånkomligt att inte reflektera över mig själv som person, mitt föräldrarskap och mina relationer. En hel del ytliga betraktelser av hur jag agerar i förhållande till dem jag har omkring mig där jag kunnat skicka upp lite testballonger och försökt göra annorlunda. Men även djupare funderingar kring mig själv och hur jag funderar. Ett stort steg för en person som under många år tänkt att; Vad ska jag med egenterapi till? Det skulle ju inte finnas något att prata om! Med det här vill jag bara återigen säga stort tack för den här tiden, för en jättefin utbildning och för att ni på allvar väckt ett intresse hos mig att lära mig ännu mer om KBT!”
Henrik Lennartsson

“För det första vill jag säga att jag tycker utbildningen var väldigt bra – alla inblandade i kursen har varit både kunniga, baserat sitt undervisande på vetenskap och samtidigt med stor värme, empati och ofta också humor, vilket varit en utmärkt miljö för att lära! Det är alltid svårt att veta direkt efter en utbildning exakt vad den gett, det brukar man märka mer och mer ju längre tiden går, men jag har i alla fall helt klart fått med mig fördjupad kunskap om såväl diagnosticering som behnadling av olika psykiatriska tillstånd. Att få handledning under utbildningen har varit guld värt, och har medfört att jag känner en helt annan trygghet i att lägga upp en behandling för till exempel ångest eller depression. Saker som var helt nya under första veckan är nu en intränad och naturlig del av min kunskapsbas – till exemple sambandet mellan tanke, känsla, kropp och beteende , psykoedukation kring ångest och depression liksom känslornas funktion. Bra att utbildningen sträcker sig över en längre period, så att man hinner integrera kunskapen i det dagliga arbetet.”
Åsa Ekberg Distriktsläkare

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2018-2019, Göteborg

Studentutvärderingar från avslutad Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2018-2019, Göteborg

”Välplanerat. Mycket trevliga föreläsare och handledare. Rätt svårighetsgrad. Underbara kursledare som alltid har ett etiskt förhållningssätt till patienter och kursdeltagare”
Jessie

“Spännande, relevant, användbar litteratur som gav mersmak. Vill lära mer! Uppskattade speciellt föreläsningen i self-compassion med Christine Andersson. För övrigt väldigt bra föreläsare på utbildningen”
Susanne Ringfeldt

“Man kände sig betydelsefull oavsett vad vi gjorde för uppgifter. Kändes personligt! Väldigt rolig och trevlig utbildning!”
Camilla Thunberg

“Tydlig struktur och välorganiserat. Bra fokus på diagnos, KBT tänk, praktisk övning”

“Mycket bra”

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2017-2018, Göteborg

Studentutvärderingar från avslutad Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2017-2018, Göteborg

”Utbildningen har varit oerhört lärorik. Jag tar med mig mycklet både professionellt och personligt. Föreläsarna har varit proffsiga och hållit hög klass på sina föreläsningar. Det har varit fantastiskt att varje vecka få påfyllning av sådant som är direkt applicerbart i patientarbetet.”
Veronica

”Jag har lärt mig så mycket om mänskligt fungerande och beteende och såklart även mycket om eget beteende. Kommer rekommendera kursen till de i min omgivning som letar bra KBT-utbildning.”
Nina Delling

”Allt har varit jättebra och professionellt. Alla föreläsare har varit grymt duktiga och det märks verkligen att det är en seriös utbildning, de är måna om att vi ska få det bästa!”
Malin J.

”Kursen har gett mig såå många användbara verktyg i min kliniska vardag och också en värdefull personlig utveckling!”
Anneli Sundgren

”Jag är mycket nöjd. Utbildningen har bidragit med både personlig och professionell utveckling. Bra föreläsare. Extra plus för litteratur som har varit relevant och användbar i arbetet. Bra att det även finns fokus på att arbeta med KBT för barn.”
Linda Norelius

Studentutvärderingar avslutad Grundläggande psykoterapeututbildning i KBT Vt 2015-Vt 2016, termin 3:

’’Bra kursupplägg med en tydlig progression.’’

’’Varje måndag har varit lyxig’’

’’Upplägget innehållsmässigt i bra ordning’’

’’Hög kvalitet på föreläsare.’’

’’Det känns som ni har lagt ned stor möda att hitta riktigt bra och intressant litteratur.’’

’’Tack för en i stort helt fantastisk utbildning. Jag har fått så mycket kunskap och praktisk erfarenhet att bygga vidare på både vad gäller min professionella utveckling men också för mig som person.’’

’’Otroligt nöjd med den här KBT-utbildningen. Har gett mig mycket både yrkesmässigt och personligt!’’

’’Tack för en fantastiskt bra utbildning som har givit mig enormt mycket, professionellt och även privat!’’