Nästa Handledar- och lärarutbildning i KBT startar 20 april 2020.

Våra steg-1 utbildningar i Göteborg är auktoriserade av sfKBT. Lillian Noring Andersson, som är studierektor på steg-1, har varit studierektor vid 16 tidigare steg-1 utbild- ningar. Nästa steg-1-utbildning startar
13 januari 2020. Utbildningen
med start 28 januari 2019 är fullsatt.

Läs mer om utbildningen
Lillian Noring Andersson
Anna Ehnvall
Anna Ehnvall


Anna har sedan 2009 varit ansvarig rektor för sammanlagt 18 psykoterapeututbildningar i KBT. Anna är examinator vid handledar- och lärarutbildningen i KBT, examinator vid steg-1 utbildningarna i Göteborg och i Luleå samt har ansvarat för och examinerat den första steg-1 utbildningen i Psykiatrin, Region Halland. Tidigare rektor och examinator vid psykoterapeutprogram i KBT (steg-2). Anna är docent vid Göteborgs Universitet, överläkare psykiatri, Leg. Psykoterapeut och handledare i KBT. Forskar bl a inom inom KBT. CV


© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS