Nästa Handledar- och lärarutbildning i KBT startar 1 oktober 2018

Våra steg-1 utbildningar i Göteborg är auktoriserade av sfKBT. Lillian Noring Andersson, som är studierektor på steg-1, har varit studierektor vid 15 tidigare steg-1 utbild- ningar. Nästa steg-1-utbildning startar
28 januari 2019. Utbildningen
med start 22 januari 2018 är fullsatt.

Läs mer om utbildningen
Anna Ehnvall
Anna Ehnvall


 Anna är examinator vid handledar- och lärarutbildningen i KBT, examinator vid steg-1 utbildningarna i Göteborg och i Luleå samt har ansvarat för och examinerat den första steg-1 utbildningen i Psykiatrin, Region Halland. Tidigare rektor och examinator vid psykoterapeutprogram i KBT (steg-2). Anna är docent vid Göteborgs Universitet, överläkare psykiatri, Leg. Psykoterapeut och handledare i KBT. Forskar bl a inom inom KBT. CV


© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS