Om Anna Ehnvall KBT-Kompetens

Anna Ehnvall KBT-Kompetens AB ägs och drivs av Anna Ehnvall. Förutom arbete inom företaget arbetar Anna  som psykiater, psykoterapeut och forskare inom Vuxenpsykiatrin i Norra Halland. Anna deltar även i forskningsprojekt kring suicidalitet och KBT både vid Göteborgs Universitet samt vid Lunds Universitet. Efter snart 20 år med arbete inom kognitiva och beteendeinriktade terapier har Anna ett rikt kontaktnät inom föreläsnings och forskarvärlden. Läs Anna Ehnvall CV

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS