Utbildning i KBT

Anna Ehnvall har sedan 1999 varit engagerad vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg  och är sedan 2009 rektor vid psykoterapeutprogrammet i Kognitiva och Beteendeinriktade psykoterapier, KBT.  Hon har även varit ansvarig för Handledarutbildningen 2011-2012.  Läs Anna Ehnvall CV

Anna Ehnvall ger vid förfrågan föreläsningar inom bland annat områdena;

  • Kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier
  • Neuropsykoterapi - basala psykologiska behov
  • Depression -biologi och psykologi
  • Depression, smärta och känslighet för avvisande
  • Suicidalitet som problemlösning, olycka och trauma
     

Kontakt för mer information

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS