Grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildning KBT (steg-1) auktoriserad av sfKBT
 


Utbildningen, som är auktoriserad av sfKBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng (hp) och arrangeras av rektor/examinator Anna Ehnvall, studierektor och Lillian Noring Andersson. Vår steg-1 utbildning 2017-2018 är pågående.
Steg-1 utbildning i KBT med start 22 januari 2018 är fullsatt.
Nästa steg-1 utbildning i KBT startar 28 januari 2019. 
Sista anmälningsdag är 15 november 2018.

Steg-1 utbildning 2019-2020: 

Anmälan (pdf) Kursplan (pdf) Lärare (pdf)

Grundläggande psykoterapiutbildningen/Basutbildningen

  • Är utformad efter sfKBT:s (Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier) riktlinjer för basutbildningar (steg -1) i KBT.
  • Ger behandlarkompetens i KBT förutsatt fortsatt handledning
  • Följer Psykiatriska Föreningens riktlinjer för att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri.

Anmälan skickas till: Anna Ehnvall KBT Kompetens, Oskarsdalsgatan 7, 432 45 Varberg. 

Kursupplägg och anmälan till steg-1 utbildningen 2019-2020

Kursen startar med fyra intensivdagar 28-31 januari 2019, och går sedan en heldag /vecka i tre terminer. Kursdag: måndag. Lokal: Hotell Riverton, Göteborg.
Antal platser är begränsat till 20. Anmälan är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5 000 SEK ex moms är inbetald. Kostnaden är 35 000 SEK ex moms per termin. För frågor kontakta: Anna Ehnvall tel 0723-713331, e-post anna@ehnvallkbtkompetens.se eller Lillian Noring Andersson tel 0709-608910, e-post lillian.noringandersson@kbtesperantoplatsen.se.

Utbildningens omfattning

Motsvarar 45 hp och ges under tre terminer på halvfart med start 28 januari 2019 och avslut maj 2020. Utbildningen omfattar 120 timmars handledarlett klientarbete, i grupp om 4 studenter samt 240 timmars lärarledda lektioner.
 

Studentutvärderingar avslutad Grundläggande psykoterapeututbildning i KBT Vt 2015-Vt 2016, termin 3:

’’Bra kursupplägg med en tydlig progression.’’

’’Varje måndag har varit lyxig’’

’’Upplägget innehållsmässigt i bra ordning’’

’’Hög kvalitet på föreläsare.’’

’’Det känns som ni har lagt ned stor möda att hitta riktigt bra och intressant litteratur.’’

’’Tack för en i stort helt fantastisk utbildning. Jag har fått så mycket kunskap och praktisk erfarenhet att bygga vidare på både vad gäller min professionella utveckling men också för mig som person.’’

’’Otroligt nöjd med den här KBT-utbildningen. Har gett mig mycket både yrkesmässigt och personligt!’’

’’Tack för en fantastiskt bra utbildning som har givit mig enormt mycket, professionellt och även privat!’’

 

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS