Grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildning KBT (steg-1) auktoriserad av sfKBT
 


För sjätte gången anordnar vi grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) i KBT i Göteborg. Utbildningen, som är auktoriserad av sfKBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng (hp) under tre terminer och arrangeras av rektor/examinator Anna Ehnvall, studierektor och Lillian Noring Andersson. För studentutvärderingar för avslutade kursen 2018-2019, var god se nedan. 

Vår nästa steg-1 utbildning i KBT startar 13 januari 2020. 
Sista anmälningsdag är 10 november 2019.

Steg-1 utbildningen 2020-2021
Kursplan (pdf) Anmälan (pdf)

Steg-1 utbildning 2019-2020: 

Kursplan (pdf) Lärare och handledare (pdf)

Grundläggande psykoterapiutbildningen/Basutbildningen

  • Är utformad efter sfKBT:s (Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier) riktlinjer för basutbildningar (steg -1) i KBT.
  • Ger behandlarkompetens i KBT förutsatt fortsatt handledning
  • Följer Psykiatriska Föreningens riktlinjer för att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri.

Anmälan skickas till: Anna Ehnvall KBT Kompetens, Oskarsdalsgatan 7, 432 45 Varberg. 

Kursupplägg och anmälan till steg-1 utbildningen 2020-2021

Kursen startar med fyra intensivdagar 13-16 januari 2020, och går sedan en heldag /vecka i tre terminer. Kursdag: Måndag. Lokal: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg.
Antal platser är begränsat till 20. Anmälan är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5 000 SEK ex moms är inbetald. Kostnaden är 36 000 SEK ex moms per termin. För frågor kontakta: Anna Ehnvall tel 0723-713331, e-post anna@ehnvallkbtkompetens.se eller Lillian Noring Andersson tel 0709-608910, e-post lillian.noringandersson@kbtesperantoplatsen.se.

Utbildningens omfattning

Motsvarar 45 hp och ges under tre terminer på halvfart med start 13 januari 2020 och avslut maj 2021. Utbildningen omfattar 120 timmars handledarlett klientarbete, i grupp om 4 studenter samt 240 timmars lärarledda lektioner.

Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2018-2019, Göteborg

Studentutvärderingar från avslutad Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2018-2019, Göteborg

Välplanerat. Mycket trevliga föreläsare och handledare. Rätt svårighetsgrad. Underbara kursledare som alltid har ett etiskt förhållningssätt till patienter och kursdeltagare
Jessie

"Spännande, relevant, användbar litteratur som gav mersmak. Vill lära mer! Uppskattade speciellt föreläsningen i self-compassion med Christine Andersson. För övrigt väldigt bra föreläsare på utbildningen"
Susanne Ringfeldt

"Man kände sig betydelsefull oavsett vad vi gjorde för uppgifter. Kändes personligt! Väldigt rolig och trevlig utbildning!" 
Camilla Thunberg

"Tydlig struktur och välorganiserat. Bra fokus på diagnos, KBT tänk, praktisk övning"

"Mycket bra"

 


Examinerade studenter från den Grundläggande Psykoterapiutbildningen i KBT 2017-2018, Göteborg
 

Studentutvärderingar från avslutad Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT 2017-2018, Göteborg

”Utbildningen har varit oerhört lärorik. Jag tar med mig mycklet både professionellt och personligt. Föreläsarna har varit proffsiga och hållit hög klass på sina föreläsningar. Det har varit fantastiskt att varje vecka få påfyllning av sådant som är direkt applicerbart i patientarbetet.”
Veronica

”Jag har lärt mig så mycket om mänskligt fungerande och beteende och såklart även mycket om eget beteende. Kommer rekommendera kursen till de i min omgivning som letar bra KBT-utbildning.”
Nina Delling

”Allt har varit jättebra och professionellt. Alla föreläsare har varit grymt duktiga och det märks verkligen att det är en seriös utbildning, de är måna om att vi ska få det bästa!”
Malin J.

”Kursen har gett mig såå många användbara verktyg i min kliniska vardag och också en värdefull personlig utveckling!”
Anneli Sundgren

”Jag är mycket nöjd. Utbildningen har bidragit med både personlig och professionell utveckling. Bra föreläsare. Extra plus för litteratur som har varit relevant och användbar i arbetet. Bra att det även finns fokus på att arbeta med KBT för barn.”
Linda Norelius


Studentutvärderingar avslutad Grundläggande psykoterapeututbildning i KBT Vt 2015-Vt 2016, termin 3:

’’Bra kursupplägg med en tydlig progression.’’

’’Varje måndag har varit lyxig’’

’’Upplägget innehållsmässigt i bra ordning’’

’’Hög kvalitet på föreläsare.’’

’’Det känns som ni har lagt ned stor möda att hitta riktigt bra och intressant litteratur.’’

’’Tack för en i stort helt fantastisk utbildning. Jag har fått så mycket kunskap och praktisk erfarenhet att bygga vidare på både vad gäller min professionella utveckling men också för mig som person.’’

’’Otroligt nöjd med den här KBT-utbildningen. Har gett mig mycket både yrkesmässigt och personligt!’’

’’Tack för en fantastiskt bra utbildning som har givit mig enormt mycket, professionellt och även privat!’’

 

Handledare och lärare vid Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg-1) KBT 2019-2020

 

Anna Ehnvall är rektor, examinator, föreläsare och handledare vid den Grundläggande psykoterapeututbildningen (steg-1) i KBT. Anna är Docent vid Göteborgs Universitet, knuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin. Anna är även leg läkare, specialist i psykiatri , leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, lärare och handledare i KBT och arbetar deltid som överläkare, psykoterapeut och forskare vid Vuxenpsykiatrisk mottagning, Varberg samt deltid som rektor vid KBT utbildningar samt handledare och föreläsare. Anna har sedan 2009 varit ansvarig rektor för sammanlagt 15 Psykoterapeututbildningar i KBT, dels som rektor vid Grundläggande psykoterapiutbildningar (så kallade steg-1) i Göteborg, Region Halland samt i Luleå, dels för legitimationsgrundande psykoterapeutprogram (så kallad ’steg -2’) vid Center för Cognitiv psykoterapi , Göteborg samt dels vid Handledarutbildningar (steg-3) i Göteborg. Anna bedriver för närvarande olika former av forskning, både terapi inriktad forskning samt grundforskning, för patienter med suicidalitet, psykisk smärta samt affektiv sjukdom. Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ och ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2005 respektive 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011). Anna Ehnvall CV
 

Lillian Noring Andersson är studierektor, lärare och handledare på utbildningen. Föreläser på utbildningen bland annat kring GAD, CTS-R skalan samt KBT vid Hetsätning och övervikt. Lillian är legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut i KBT samt handledar och lärarutbildad i KBT. Har sedan 2003 arbetat som lärare och handledare vid grundläggande psykoterapiutbildningar (steg-1) och legitimationsgrundande psykoterapeut-utbildningar (steg-2) vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Kungälv och i Göteborg. Har också vid dessa utbildningar haft uppdrag som studierektor på både det grundläggande programmet (steg-1) och psykoterapeutprogrammet (steg-2) i KBT. Är vidare verksam som psykoterapeut, handledare och utbildare på psykoterapeutmottagningen ”KBT Esperantoplatsen” i Göteborg.
 

Astrid Palm Beskow är handledare på utbildningen. Astrid är fil. lic. i pedagogik, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare med kognitiv inriktning. Skapade Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg 1985 och var rektor t o m 2010. Har flera gånger varje år bjudit internationellt framstående vetenskapsmän/kvinnor inom kognitiv psykoterapi och därigenom berikat kunskapen inom området i Sverige. Anordnade ICCP (International Congress of Cognitive Psychotherapy) i Göteborg 2005 där grundaren av kognitiv psykoterapi, Aaron T Beck samtalade med his Holiness the 14th Dalai Lama i ”Meeting of minds”. Associate member i Association for Coaching och Honorary Vice President i Society for Coaching, hedersledamot i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT. Redigerat läroböcker bl a Kognitivt förhållningssätt, Palm A mfl, Natur och Kultur, 1994, Psykologisk Coaching, Gyllensten K, Palm Beskow A och Palmer Stephen, Natur och Kultur, 2011, medförfattare till Suicidalitetens språk, Beskow J mfl, och Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, Beskow J mfl båda på Studentlitteratur 2005 resp 2013. Astrid är för närvarande även delaktig i ett forskningprojekt kring utmattning och KBT behandling i samarbete med Institutet för Stressmedicin i Göteborg.
 

Lotta Scholander är handledare och lärare på utbildningen. Lotta föreläser bland annat kring social fobi på utbildningen. Hon är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv inriktning, lärare och handledare i KBT. Lotta har många års erfarenhet av arbete som handledare och lärare vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning. Hon har också lång erfarenhet av handledning för arbetsgrupper som arbetar med KBT eller med ett kognitivt förhållningssätt. Lotta har varit författare till ett flertal manualbaserade behandlingsprogram riktade mot ungdomar med psykosocial problematik. Nyligen har hon tillsammans med bl a Astrid Palm Beskow tagit fram en behandlingsmanual i samarbete med Institutet för Stressmedicin. Lotta har genomgående haft ett särskilt intresse för KBT med ungdomar och hon arbetar, utöver sin privata verksamhet, inom gymnasieskolan med elevhälsa.
 

Tadeusz Jarawka är handledare och föreläsare på utbildningen och föreläser bland annat beteendeanalys, beteendeexperiment samt exponering. Tadeusz är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning. Tadeusz jobbar som kliniker på Vuxenpsykiatrin i Region Halland men driver också Tadeusz Jarawka KBT Konsult. Han har föreläst på grundläggande psykoterapiutbildningen i KBT på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg och på orienteringsutbildningar i KBT inom Region Halland. Redan under sina psykologistudier har han medverkat i forskning som forskningsassistent och intresset har följt med in i arbetslivet i psykiatrin. Tadeusz är delaktig i två forskningsstudier om beteendeaktivering och om mindfulness-baserad kognitiv terapi vid svårbehandlad depression under ledningen av Anna Ehnvall. Tadeusz engagerar sig ideellt och är ledamot i riksstyrelsen för Svenska föreningen för KBT (www.sfkbt.se).
 

Stina Järvholm föreläser i ämnet etik på utbildningen. Stina arbetar som psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och delar sin tjänst mellan Reproduktionsmedicin och Vuxen center för Cystisk Fibros (CF). Har en 30 hp påbyggnadsutbildning i KBT. Stina är doktorand och hennes avhandlingsarbete handlar om de psykologiska aspekterna av att ställas inför svåra val i tillvaron. Stina undervisar även i etik på Sahlgrenskas ST-läkarprogram och om psykologiskbehandling och samtalsteknik på psykolog- respektive läkarprogrammet.
 

Kristina Gyllensten handleder och föreläser bland annat om forskningsmetodik på utbildningen. Kristina är legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och har disputerat inom coaching. Kristina har tidigare arbetat som rektor på steg-1 utbildningar och arbetar nu som psykolog på arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som privatpraktiserande psykoterapeut . Hon har arbetat med psykologisk behandling, framförallt KBT, inom primärvård och företagshälsovård och har tidigare arbetat som rektor och examinator för KBT-utbildningar.  Kristinas avhandling fokuserade på stress och coaching i organisationer och hon har fortsatt att utveckla psykologisk coaching och skrivit ett antal artiklar och kapitel inom ämnet. Tillsammans med medförfattare har hon skrivit boken ’Psykologisk Coaching: För varaktig förändring’, utgiven av Natur och Kultur. 
 

Markus Andersson föreläser bland annat om depression och ångest hos barn och ungdomar. Markus är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning, doktorand vid medicinska fakulteten i Lund och har en kombinerad klinik - forskartjänst vid barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg där han bland annat arbetar med behandling av ungdomar med ångest, depression och självdestruktivitet. Hans forskning syftar till att hitta metoder för att förbättra den diagnostiska bedömningen av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Han är också knuten till en forskargrupp vid psykologiska institutionen i Göteborg som bland annat undersöker vilka faktorer som påverkar behandlingsutfall för barn med ADHD. Han är Medicinskt ledningsansvarig för intagningsenheten till barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Markus arbetar vidare med att anordna utbildningar, handleda och föreläsa om KBT, utvärdering av psykiatrisk vård och om diagnostik och bedömning. Han är kopplad till ett projekt som syftar till att utbilda kring och implementera de nationella riktlinjerna för depressionsbehandling av unga. Han driver och är svensk support för det datorbaserade barnpsykatriska bedömningsinstrumentet BCFPI.
 

Henrik Kok föreläser om Mindfulness på utbildningen och är leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning. Han arbetar dels som psykoterapeut inom primärvården och dels i egen regi, framförallt med utbildning inom mindfulnessbaserad metodik och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) i grupp med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik har sin MBKT-utbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området.
 

Björn Paxling föreläser om Läkemedelsbehandling och psykoterapi vid utbildningen och är legitimerad psykolog och doktor i klinisk psykolog. Han arbetar för tillfället som marknadschef på Psykologpartners samt var huvudansvarig för arrangerandet av EABCT 2016, en stor internationell KBT-kongress som gick av stapeln i Stockholm i september 2016. Tidigare har Björn bland annat forskat inom internetbaserade terapier med särskilt fokus på GAD, terapeutfaktorer samt hälsoekonomi, arbetat kliniskt inom vuxenpsykiatri och primärvård, samt varit ordförande för Beteendeterapeutiska föreningen.
 

Maria Wedell föreläser om behandling av tvångssyndrom samt Autism och ADHD vid utbildningen. Maria är leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon är verksam inom BUP i Halland och har många års erfarenhet av arbete med bedömning och utredning av barn och ungdomar med autism och ADHD samt behandling av komorbida tillstånd hos dessa patienter. Maria arbetar nu i BUP i Hallands länsövergripande verksamhet med uppdrag att behandla barn och ungdomar med tvångssyndrom och/eller annan svår ångestproblematik. Maria är även knuten till BUP i Hallands slutenvård.
 

Christina Andersson föreläser om Compassion på utbildningen. Christina är leg psykolog utbildad vid Uppsala Universitet. Doktorand vid klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Christina är en av grundarna till Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet. Hon är författare till Compassioneffekten (2016) och medförfattare till Compassionfokuserad terapi (2013) vid förlaget Natur & Kultur. Via sin forskning har hon tagit fram en app för att träna Compassion mind training som heter Compassion Lifestyle och ett digitalt program Compassion mindset som är vetenskapligt beprövat. Undervisar och handleder i Compassion.
 

Carl Gyllenhammar föreläser om KBT och missbruk på utbildningen. Carl är leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut. Han är knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi som föreläsare. Han är även certifierad schematerapeut. Carl Gyllenhammar har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av missbruksproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Han är en ofta anlitad föreläsare inom områdena kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapiterapi, missbruk, psykiatrisk diagnostik och schematerapi.
 

Matilda Zachrisson är handledare på utbildningen. Matilda är socionom, leg. psykoterapeut KBT, utbildad handledare inom KBT och har i sitt arbetsliv varit verksam inom socialtjänst, psykiatri, somatik, samt företagshälsovård. Matilda arbetar som psykoterapeut både på individnivå, med par samt med adopterade och deras familjer. Matilda är även ordförande för Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier.
 
Ullacarin Nilsdotter Holmström föreläser om DBT på utbildningen. Ullacarin är sjuksköterska och leg. Psykoterapeut med KBT inriktning samt DBT terapeut och har arbetat i DBT teamet, Vuxenpsykiatrisk mottagning i Varberg mellan 2010 - 2018. Dessförinnan arbetade Ullacarin med ätstörningsproblematik och var chef för Ätstörningsenheten i Falkenberg. Mellan åren 2012-2018 var Ullacarin även processledare i Halland för Nationella självskadeprojektet och utbildade personal kring hur man bemöter personer med självskadebeteenden.

 

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS